Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Právo jednotlivce znát svůj genetický původ
Nevšímalová, Hana ; Frinta, Ondřej (vedoucí práce) ; Radvanová, Senta (oponent)
Resumé Je problematika genetického původu v dnešní době vůbec aktuální? Domnívám se, že ano, neboť právě dnes je v porovnání s minulostí několikanásobně více dětí, které vyrůstají v neúplných rodinách, ne zanedbatelný počet dětí je svými rodiči odkládán a stejně tak nelze opomíjet i oblast asistované reprodukce, která nabízí možnosti, o kterých se minulým generacím ani nesnilo. Je pravda, že v dnešní době již není neúplná rodina stigmatizována, ale přesto zůstává vědomí původu pro každého z nás velmi důležité. Úplná rodina nejen formálně, ale zejména fakticky fungující rodina tvořená matkou, otcem a jejich dětmi je základem společnosti. I přesto, že děti formálně mají oba rodiče, je důležité, aby zároveň znaly své rodiče biologické, pokud tito nejsou totožní s osobami, které o ně fakticky pečují. Tato skutečnost vystupuje do popředí zejména v souvislosti s problematikou osvojení, kdy jsou vazby s původní rodinou zpřetrhány a dítě získá rodiče "nové". V případě náhradní péče o dítě se faktický stav se stavem právním, resp. formálním do konfliktu zpravidla nedostává, neboť snahou všech zúčastněných by měl být co možná nejrychlejší návrat dětí do biologické rodiny a těmto dětem je jejich situace s ohledem na jejich dosažený věk objasněna. Vědomí toho, kdo jsem, je pro každého z nás velice důležité pro to,...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.