Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Stavební úpravy bytového domu Křenová 76, Brno
Neduchal, Zbyněk ; Novotný, Miloslav (oponent) ; Petříček, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provedení stavby na stavební úpravy bytového domu na ulici Křenová 76 v Brně. Objekt je členěn na dvě obytná nadzemní podlaží a neobytný suterén a podkroví. V obou nadzemních podlažích se nachází dvě bytové jednotky, které jsou v dnešní době nevyužívány. Základy jsou provedeny z cihel plných pálených, svislé nosné i nenosné zdivo je taktéž z cihel plných pálených, vodorovné konstrukce jsou v suterénu valené klenby a v nadzemních podlažích dřevěné trámové s rákosníky. Střešní krov je zhotoven z vaznicové soustavy se stojatou stolicí, zastřešení z keramických pálených tašek. Stavebními úpravami vznikne sedm nových bytů a kavárna v 1.NP s venkovní terasou v zahradní části. Budou provedeny sanace suterénního zdiva tlakovou injektáží, provětrávanou podlahou iglú systémem, spřažení dřevěných stropů se železobetonovou deskou a nový provětrávaný střešní plášť se zateplením mezi a nad krokvemi se skládanou krytinou z keramických tašek.