Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 164 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Rekonstrukce silnice II/416 v obci Žatčany
Novotný, Michal ; Rambousek, Martin (oponent) ; Radimský, Michal (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je rekonstrukce průjezdního úseku silnice II/416 v obci Žatčany. Obec Žatčany se nachází v okrese Brno-venkov, kraj Jihomoravský. Rekonstrukce je řešena ve třech variantách. Varianty jsou vzájemně porovnány, jedna z nich je v rámci studie detailně zpracována. Cílem práce je návrh rekonstrukce silnice a tím zlepšení a zpohodlnění dopravy v daném úseku.
Realizace vnějšího pláště výrobního objektu v Hodějicích
Šilerová, Anna ; Venkrbec, Václav (oponent) ; Novotný, Michal (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá technologickou etapou opláštění výrobní haly v Hodějicích. Na opláštění stěn byly vybrány sendvičové panely BalexMetal. Střecha je plochá, nosným prvkem jsou trapézové plechy. Svrchní vrstva je hydroizolační fólie Fatrafol. Pro danou etapu jsou zpracovány technologické předpisy, posouzení dopravních tras, položková rozpočet s výkazem výměr, časový plán výstavby, technická zpráva pro zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V poslední kapitole je srovnáno několik variant stěnového opláštění, z nichž byly jako nejvýhodnější vybrány sendvičové panely BalexMetal.
Realizace obvodového pláště bytového domu v Hranicích
Rudolfová, Michaela ; Venkrbec, Václav (oponent) ; Novotný, Michal (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je návrh a popis realizace obvodového pláště bytového domu v Hranicích. Bakalářská práce popisuje realizaci hydroizolace, obvodových stěn a jejich zateplení. Součástí bakalářské práce je technická zpráva, technologické předpisy vybraných prací, kontrolní a zkušební plány, katalog strojů, technická zpráva zařízení staveniště, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, environmentální plán, situační výkres, rozpočet a posouzení tepelně technických vlastností obvodových stěn.
Realizácia hrubej vrchnej stavby polyfunkčního domu v Moravskom Svätom Jáne
Hladíková, Simona ; Nečasová, Barbora (oponent) ; Novotný, Michal (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je řešení etapy horní hrubé stavby polyfunkčního domu v Moravskom Svätom Jáne tvořeného monolitickým skeletem. Tento skelet tvoří sloupy, průvlaky a křížem vyztužená stropní deska. Konstrukční systém objektu je obousměrný. Schodiště je tvořeno prefabrikovanými dílci a jeho podpůrnou konstrukci tvoří zdivo z broušených cihel Heluz. Objekt je nepodsklepený a má tři nadzemní podlaží, avšak monolitický skelet tvoří jen první a druhé nadzemní podlaží. Třetí podlaží je tvořeno opláštěním z broušeného zdiva Heluz, které tvoří nosnou konstrukci pro střechu ze sbíjených dřevěných vazníků. Projekt stavby poskytl Ing. Hušek Miloš. Projekt byl poupraven tak, aby se vešel na náhradní pozemek v Moravskom Svätom Jáne, jinak se tato stavba nachází v Moste pri Bratislave.
Realizace hrubé vrchní stavby polyfunkční budovy Brno, Sadová
Macko, Peter ; Novotný, Michal (oponent) ; Nečasová, Barbora (vedoucí práce)
Obsahom tejto bakalárskej práce je riešenie technologickej etapy hrubej vrchnej stavby polyfunkčnej budovy v Brne. Práca zahŕňa sprievodnú a súhrnnú technickú správu, technologické predpisy pre montáž prefabrikovaného skeletu a pre murované konštrukcie. Technologické predpisy sú doplnené návrhom zariadenia staveniska vrátane technickej správy, kontrolným a skúšobným plánom pre montáž prefabrikovaného skeletu, časovým plánom, návrhom strojnej zostavy a posúdením výberu zdvíhacieho mechanizmu.
Realizace hrubé stavby bytového domu v Brně
Matěj, Kryštof ; Liška, Pavel (oponent) ; Novotný, Michal (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je technologická etapa hrubé vrchní stavby bytového domu v Brně. Pro tuto etapu je zpracován časový plán výstavby, položkový rozpočet s výkazem výměr, technická zpráva a výkresy zařízení staveniště, technologický předpis, posouzení dopravních tras, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán a bezpečnost práce.
Realizace hrubé vrchní stavby administrativní budovy v Senici
Kuchta, Peter ; Liška, Pavel (oponent) ; Novotný, Michal (vedoucí práce)
Abstrakt Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh a popis stavebne technologickej etapy hrubej stavby administratívnej budovy v Senici. Vrchná stavba je realizovaná pomocou systému Porotherm. V rámci práce je spracovaná technická a sprievodná správa pre danú etapu výstavby riešeného objektu, situovanie staveniska spolu s širšími vzťahmi k doprave a prístupovým trasám. Obsahuje technologické predpisy pre zadanú etapu murovania zvislých konštrukcií a zhotovenie stropných konštrukcií. Ďalej je riešená organizácia výstavby pre danú etapu a zariadenie staveniska spolu s dimenzovaním inžinierskych sietí. Je tu riešený časový plán pre technologickú etapu, rozpočet, návrh strojovej zostavy použitej pri zhotovení vrchnej hrubej stavby, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, špecifikované kvalitatívne požiadavky na stavbu a ich zaistenie.
Stavebně technologický projekt bytového domu v Brně - Slatině
Vojtek, Ondřej ; Venkrbec, Václav (oponent) ; Novotný, Michal (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem bytového domu v Brně – Slatině na ulici Kigginsova. Práce se zaměřuje na technologickou etapu monolitické konstrukce hrubé vrchní stavby a zdění. Pro tyto etapy byly vypracovány technologické předpisy a kontrolní a zkušební plán V rámci této práce byla dále vypracována technická zpráva, řešení dopravních tras, technická zpráva zařízení staveniště s výkresy zařízení staveniště. Na hlavní objekt byl vypracován položkový rozpočet s výkazem výměr a na jeho základě byl sestaven časový plán. V diplomové práci jsou dále řešeny požadavky na bezpečnost prací a vybrané konstrukční detaily.
Stavebně technologický projekt multifunkční budovy v Želatovicích
Minarovič, Kamil ; Kopecký, Lukáš (oponent) ; Novotný, Michal (vedoucí práce)
V této diplomové práci je cílem stavebně technologický projektu multifunkční budovy v Želatovicích. Obsahem této diplomové práce je řešení souhrnné technické zprávy, studie realizace hlavních technologických etap, časový plán hlavního stavebního objektu, časový plán objektový, technologické předpisy pro monolitické stropní konstrukce a montáž ocelové konstrukce, kontrolní a zkušební plány, rizika s následným bezpečnostním opatřením, položkový rozpočet s výkazy výměr, řešení hlavních dopravních tras, návrh strojní sestavy a zařízení staveniště. Podkladem byla výkresová dokumentace pro realizaci této stavby.
Stavebně technologický projekt výstavby skladu
Říha, Tomáš ; Novotný, Michal (oponent) ; Diaz, Yvetta (vedoucí práce)
Náplní diplomové práce je vypracování částí stavebně technologického projektu skladu mražených potravin v Dašicích v areálu firmy MD logistika a.s.. Výsledkem je zpracování technické zprávy ke stavebně technologickému projektu, koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras, časový a finanční plán výstavby v rovině objektů, popis realizací hlavních technologických etap hlavního stavebního objektu, výkres zařízení staveniště, návrh hlavních stavebních strojů, podrobný časový plán hlavního stavebního objektu, položkový rozpočet, technologický předpis pro provedení základových konstrukcí sestávajících se z vrtaných pilot a opěrných stěn, kontrolní a zkušební plán kvality pro danou etapu, výkresy zařízení staveniště zemních prací a konstrukce haly.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 164 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
25 NOVOTNÝ, Marek
21 NOVOTNÝ, Martin
11 NOVOTNÝ, Matěj
4 NOVOTNÝ, Michael
7 NOVOTNÝ, Milan
13 NOVOTNÝ, Miroslav
1 Novotný, M.
25 Novotný, Marek
21 Novotný, Martin
2 Novotný, Matouš
11 Novotný, Matěj
4 Novotný, Michael
29 Novotný, Michal
2 Novotný, Mikuláš
7 Novotný, Milan
1 Novotný, Milan Bc.
7 Novotný, Miloslav
1 Novotný, Miloš
13 Novotný, Miroslav
2 Novotný, Miroslav,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.