Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití literárního textu v dramatickém projektu
Novotný, Michael ; Holemá, Irena (vedoucí práce) ; Ferklová, Alžběta (oponent)
Název Využití literárního textu v dramatickém projektu Abstrakt Tato práce se ve své teoretické části zabývá vymezením pojmů dramatika, prostředky, techniky a metody tvořivé dramatiky. Dále pak možnostmi využití literárního (pohádkového) textu v práci s dětmi předškolního věku V praktické části pak zpracovává projekt, který využívá pohádkového textu v dramatice při vzdělávací nabídce v mateřské škole. Aplikuje různé dramatické, pocitové, smyslové, pantomimické a jiné hry v období měsíce února. Následně vyhodnocuje tento projekt po stránce účinnosti prostředků, technik a metod tvořivé dramatiky na osobnost dětí předškolního věku. Klíčová slova Tvořivá dramatika, literární text, předškolní věk, hra, dramatizace, předškolní vzdělávání, mateřská škola.
Nezaměstnanost v Jihočeském kraji za posledních 5 let v kontextu České republiky
NOVOTNÝ, Michael
Cílem bakalářské práce je provést analýzu trhu práce v Jihočeském kraji a následné porovnání dat týkajících se nezaměstnanosti s daty celé České republiky za období posledních pěti let. Teoretická část práce je věnována studiu odborné literatury týkající se problematiky nezaměstnanosti a popisu Jihočeského kraje. Analytická část práce se za pomoci statistických materiálů poskytnutých Úřadem práce České republiky - krajskou pobočkou v Českých Budějovicích a získaných ze stránek Českého statistického úřadu zabývá demografickými údaji, počtem zaměstnaných osob a jednotlivými aspekty nezaměstnanosti v Jihočeském kraji v kontextu České republiky. Dále se tato část věnuje hlouběji problematice nezaměstnanosti v kraji a jejímu možnému řešení prostřednictvím nástrojů pasivní a aktivní politiky zaměstnanosti.

Viz též: podobná jména autorů
26 NOVOTNÝ, Marek
22 NOVOTNÝ, Martin
12 NOVOTNÝ, Matěj
31 NOVOTNÝ, Michal
7 NOVOTNÝ, Milan
13 NOVOTNÝ, Miroslav
1 Novotný, M.
26 Novotný, Marek
22 Novotný, Martin
2 Novotný, Matouš
12 Novotný, Matěj
4 Novotný, Michael
31 Novotný, Michal
2 Novotný, Mikuláš
7 Novotný, Milan
1 Novotný, Milan Bc.
7 Novotný, Miloslav
1 Novotný, Miloš
13 Novotný, Miroslav
2 Novotný, Miroslav,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.