Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 104 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Numerický a experimentální výzkum paralelních proudů v rozvětvených kanálech
Novotný, Jaroslav ; Uruba, Václav ; Procházka, Pavel P. ; Skála, Vladislav
Proudění v kanále se 13-ti kolmými a zúženými odbočkami bylo zkoumáno numericky a experimentálně pomocí metody PIV. Byly odvozeny vzorce a napsán program v jazyce Fortran pro řešení turbulentního proudění popsaného N-S rovnicemi a různými modely turbulence. Porovnáním výpočtu a s experimentem vychází nejlépe k-epsilon model bez stěnových funkcí.
Návrh zlepšení terminálového systému pro výrobní společnost
Novotný, Jaroslav ; MBA, Šťastný Vratislav, (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem zlepšení terminálového systému pro výrobní společnost. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první části práce je popsána analýza současného systému. Druhá část je zaměřena na návrh nového terminálového systému, který tvoří terminálové servery a tencí klienti.
Realitní investice a jejich financování
Novotný, Jaroslav ; Hanušová, Helena (oponent) ; Rejnuš, Oldřich (vedoucí práce)
Práce se zaměřuje na vytvoření investičního doporučení pro investora v oblasti nemovitostí. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou sesbírána sekundární data z českých a zahraničních zdrojů. V praktické části je proveden průzkum a analýza trhu s nemovitostmi, které jsou aktuálně v nabídce na prodej v Brně. V případech, kde je to možné, je vypočítána rentabilita a možnosti jsou slovně hodnoceny.
Vliv subkultury techno na politické názory jejích členů: Komparace pražské a berlínské scény
Dytrych, Simon ; Charvát, Jan (vedoucí práce) ; Novotný, Jaroslav (oponent)
Tato práce pojednává o subkultuře techno, přesněji hodnotovou orientaci jednotlivce. Soustředí se přitom na komparaci Berlína a Prahy. Jejím hlavním cílem je zjistit, zda tento vliv existuje a případně ho popsat. metodologické části definuji některé pojmy a krátce zmiňuji několik přístupů ke studiu kultury a subkultur. Rozebírám přístup chicagské školy, birminghamské školy, post subkulturních studií, ale i nejnovější trendy ve studiu pokouším na základě odborných publikací v vztah mezi příslušností k subkultuře a politickou či hodnotovou orientací jednotlivce. Nakonec se zaobírám metodologií, načrtávám svou výzkumnickou části praktické analyzuji provedené rozhovory, na základě kterých se prokazuje, že techno subkultura opravdu může mít souvislost s hodnotovou orientací jednotlivce. Věřím, že práce rozšíří povědomí o růz názorových skupinách ve společnosti.
Generace identity: Koncepce identitářství v české krajní pravici
Bergmann, Michal ; Charvát, Jan (vedoucí práce) ; Novotný, Jaroslav (oponent)
Cílem této práce je analyzovat krajně pravicovou skupinu Generace identity a zasadit ji do kontextu české krajně pravicové scény. Tato skupina působí na území České republiky od roku 2013. Jedná se tedy o skupinu poměrně novou a prozatím málo popsanou. Tento fakt je také hlavním důvodem výběru tématu. Práce má ambice skupinu představit, objasnit, odkud na naše území přišla, jakým způsobem zde funguje a jak se prezentuje před veřejností. Dále se práce zabývá konceptem identitářství v české krajní pravici. Snaží se identifikovat myšlenky, na kterých identitární hnutí stojí, vybrat základní témata, kterými se zabývá, a jaký k těmto tématům zaujímá postoj. Dále se práce zaměřuje na symboliku, jakou skupina používá a okrajově práce řeší i vztah se zahraničními pobočkami Generace identity. V teoretické části práce představuje pojmy, které s krajní pravicí souvisí a teoretický rámec extremismu. Zde je rozpracováno dělení extrémismu dle odborných zdrojů, s důrazem na extremismus pravicový. Na základě teoretického rámce je pak v praktické části Generace identity zasazena do kontextu české krajní pravice a extremistických skupin obecně.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 104 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
30 NOVOTNÝ, Jakub
84 NOVOTNÝ, Jan
4 NOVOTNÝ, Jaromír
24 NOVOTNÝ, Jiří
14 NOVOTNÝ, Josef
1 Novotný, J.
30 Novotný, Jakub
84 Novotný, Jan
1 Novotný, Jan Philipp
2 Novotný, Jan,
4 Novotný, Jaromír
17 Novotný, Jaroslav
1 Novotný, Jindřich
24 Novotný, Jiří
14 Novotný, Josef
1 Novotný, Jáchym
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.