Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Softwarová predikce neuropeptidů v nemodelových organismech
MORAVCOVÁ, Martina
Bakalářská práce se zabývá metodami, pomocí kterých se dají identifikovat neuropeptidy. Cílem práce je napsání skriptu, který by usnadnil vyhledávání kandidátních sekvencí vhodných pro predikci neuropeptidů a umožnil pracovat s rozsáhlejšími vstupními daty.
Srovnání dvou analyzátorů respiračních plynů párovým vyšetřením stejných osob
Moravcová, Martina ; Vilikus, Zdeněk (vedoucí práce) ; Majorová, Simona (oponent)
Název: Srovnání dvou analyzátorů respiračních plynů párovým vyšetřením stejných osob. Cíle: Základním předpokladem laboratorních měření je přesnost přístrojů. Cílem studie bylo zjistit, zda jsou hodnoty spiroergometrických ukazatelů naměřené při shodné zátěži na stejných osobách dvěma různými přístroji srovnatelné. Porovnávali jsme analyzátor respiračních plynů Kardiospirox (Junkalor, ČR) a Oxycon Delta (Jaeger, SRN). Metody: Vyšetřili jsme celkem 11 osob ve stejný den na obou přístrojích. Intenzita a trvání zátěže byly voleny tak, aby byly zopakovatelné ve stejné kvalitě po krátké době odpočinku. Měřili jsme základní spiroergometrické parametry v klidu, při zátěži 20W, 50W, 100W a 150W u mužů a v klidu, při zátěži 20W, 40W, 80W a 120W u žen, vždy při dosažení rovnovážného stavu. Pro statistické porovnání jsme použili metodu Studentova párového T testu. Výsledky: Tepová frekvence (TF), spotřeba kyslíku (VO2.kg-1 ), ventilační ekvivalent (VE/VO2), dechová frekvence (DF), respirační kvocient (RER) se statisticky významně nelišily. Minutová plicní ventilace (VE) a výdej oxidu uhličitého (VCO2.kg-1 ) se signifikantně lišily. Příčinou mohla být skutečnost, že snímač ventilace u Oxyconu pracuje s nadechovaným i vydechovaným vzduchem, zatímco Kardiospirox jenom s vydechovaným. Kardiospirox měl nízkou...
Adipokinetické hormony a energetický metabolismus lýkožrouta smrkového (\kur{Ips typographus} L.)
MORAVCOVÁ, Martina
The aim of the thesis was to elucidate the occurrence of adipokinetic hormones in the spruce bark beetle (Ips typographus) by competitive ELISA and LC/MS analysis. Total lipid and carbohydrate content as well as levels of glucose, trehalose and glycogen were measured to characterize physiological changes during particular phases of the life cycle.
Does Foreign Direct Investment Affect Labour Productivity in the Automotive Industry? The Czech Republic Case Study
Moravcová, Martina ; Janíčko, Martin (vedoucí práce) ; Svoboda, Miroslav (oponent)
Cílem této diplomové práce je analyzovat efekty přímých zahraničních investic na produktivitu práce v českém automobilovém průmyslu v období 2004-2009. Tyto efekty jsou měřeny horizontálními spillovery (technologický transfer), které zastupují vliv zahraničních firem na český automobilový sektor a Herfindahlovým indexem, který vyjadřuje koncentraci trhu v automobilovém průmyslu. Na základě použitých modelů se zjistilo, že produktivita práce domácích firem nesouvisí s technologickým transferem od zahraničních firem, ale je pozitivně a významně ovlivňována vyšší koncentrací v daném sektoru. Tyto závěry nejsou plně v souladu s hypotézou, že přímé zahraniční investice jsou nositelem nových znalostí a technologií. Závěr pouze odpovídá hypotéze, že vyšší koncentrace trhu v automobilovém sektoru v důsledku příchodu zahraničních firem pozitivně ovlivňuje produktivitu práce v daném sektoru.
Sezónní změny hladiny adipokinetických hormonů u lýkožrouta smrkového \kur{(Ips typographus} L.)
MORAVCOVÁ, Martina
Cílem práce bylo analyzovat a kvantifikovat adipokinetické hormony (AKH) z lýkožrouta smrkového (Ips typographus L.). Analýza RP HPLC byla použita pro identifikaci AKH a kompetitivní ELISA pro kvantifikaci. Tyto metody ukázaly, že Peram-CAH-I a Peram-CAH-II by mohli být AKH zástupci, a že jejich hladina kolísá během roku. Výsledky také naznačují, že hormony se mohou vzájemně nahrazovat v určitých obdobích roku.

Viz též: podobná jména autorů
6 MORAVCOVÁ, Markéta
2 MORAVCOVÁ, Marta
5 MORAVCOVÁ, Martina
3 MORAVCOVÁ, Michaela
1 MORAVCOVÁ, Miluše
2 Moravcová, Magdaléna
3 Moravcová, Marie
6 Moravcová, Markéta
3 Moravcová, Michaela
1 Moravcová, Michala
1 Moravcová, Miroslava
4 Moravcová, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.