Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ne/zavedení aplikačních místností v České republice
Moravcová, Magdaléna ; Nekola, Martin (vedoucí práce) ; Novotný, Vilém (oponent)
Magdaléna Moravcová Diplomová práce Ne/zavedení aplikačních místností v České republice Abstrakt Diplomová práce s názvem Ne/zavedení aplikačních místností v České republice se věnuje kontroverzi, která provází debatu o možném zavedení aplikačních místností v České republice. Zaměřuje se na pochopení postojů aktérů protidrogové politiky vůči tomuto nástroji za pomoci zkoumání diskurzu skrze analýzu jazyka a řeči. Zde identifikuje dvě diskurzivní skupiny. První skupinou jsou obhájci, kterým je vlastní diskurz označený jako humanistický a druhou skupinou jsou odpůrci, kteří disponují diskurzem pojmenovaným jako represionistický. Diplomová práce odhaluje hodnotové pozadí těchto diskurzivních skupin a také upozorňuje na přidružený diskurzivní konflikt o způsobu tvorby politiky, který výrazně ovlivňuje podobu diskurzu o zavedení aplikačních místností v České republice. Text skrze optiku teorie sociální konstrukce cílových skupin hledá odpověď na to, jak vypadá sociální konstrukce problémových uživatelů drog, kteří jsou cílovou skupinou aplikačních místností, a jak charakter této konstrukce souvisí s postoji vůči zavedení aplikačních místností. Aby problematika byla zasazena do kontextu, věnuje se text také vývoji událostí z oblasti harm reduction české protidrogové politiky a zkušenostem zahraniční praxe s...
Postavení osob s tělesným postižením na pracovním trhu v České republice
Moravcová, Magdaléna ; Tomášková, Vladimíra (oponent) ; Čabanová, Bohumila (vedoucí práce)
Bakalářská práce s názvem "Postavení osob s tělesným postižením na pracovním trhu v České republice" se zabývá problematikou nezaměstnanosti osob s tělesným postižením. Nahlíží na vývoj přístupu společnosti k osobám s handicapem, který se v průběhu dějin změnil z odmítavého postoje v postoj tolerantní. Dnes je postavení skupiny osob s tělesným postižením ovlivněno širšími společenskými aspekty, kam patří společenské vědomí a zaměření jednotlivých národních politik. Postavení skupiny těchto osob je formováno také dalšími vlivy, mezi které patří nedostatečné vzdělání, existence bariér, neinformovanost zaměstnavatelů a nízká motivace. Zaměstnání má ale pro člověka mnoho významů v podobě finančního zajištění, sociálního kontaktu či jako tvůrce denního režimu, je tedy důležité zajistit skupinám ohroženým na trhu práce stejné šance jako nehandicapovaným. V České republice existují opatření, která slouží k podpoře zaměstnanosti ohrožených skupin, kam se řadí i skupina osob s tělesným postižením. Mezi tato opatření patří pracovní rehabilitace, poradenství, rekvalifikace a chráněné zaměstnání. V oblasti problematiky nezaměstnanosti osob s tělesným postižením působí také neziskové organizace, které zajišťují službu podporovaného zaměstnávání. Důležitou roli hrají také doporučení ze strany Evropské unie. Přes...

Viz též: podobná jména autorů
6 MORAVCOVÁ, Markéta
2 MORAVCOVÁ, Marta
5 MORAVCOVÁ, Martina
3 MORAVCOVÁ, Michaela
1 MORAVCOVÁ, Miluše
3 Moravcová, Marie
6 Moravcová, Markéta
5 Moravcová, Martina
3 Moravcová, Michaela
1 Moravcová, Michala
1 Moravcová, Miroslava
4 Moravcová, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.