Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Emise POP a těžkých kovů z malých zdrojů a jejich emisní faktory: Problematika inventarizace emisí z malých spalovacích zdrojů v domácnostech
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum ; Machálek, Pavel ; Modlík, Miloslav
Autoři zprávy docházejí k závěru, že pokud mají být emise znečišťujících látek vzniklé spalováním v malých spalovacích zdrojích podchyceny a objektivně hodnoceny musí dojít ke změně používané metodiky a k vytvoření nových postupů stanovení aktivitních údajů.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.