Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Methods for class prediction with high-dimensional gene expression data
Šilhavá, Jana ; Matula, Petr (oponent) ; Železný, Filip (oponent) ; Smrž, Pavel (vedoucí práce)
This thesis deals with class prediction with high-dimensional gene expression data. During the last decade, an increasing amount of genomic data has become available. Combining gene expression data with other data can be useful in clinical management, where it can improve the prediction of disease prognosis. The main part of this thesis is aimed at combining gene expression data with clinical data. We use logistic regression models that can be built through various regularized techniques. Generalized linear models enable us to combine models with different structure of data. It is shown that such a combination may yield more accurate predictions than those obtained based on the use of gene expression or clinical data alone. Suggested approaches are not computationally intensive. Evaluations are performed with simulated data sets in different settings and then with real benchmark data sets. The work also characterizes an additional predictive value of microarrays. The thesis includes a comparison of selected features of gene expression classifiers built up in five different breast cancer data sets. Finally, a feature selection that combines gene expression data with gene ontology information is proposed.
Návrh konstrukce omílácího stroje
Matula, Petr ; Bilík, Martin (oponent) ; Synek, Miloš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce vibračního omílacího stroje pro omílání mosazných nábojnic. Práce obsahuje teoretickou část popisující princip omílání a možnosti jeho využití, dále charakterizuje různé typy omílacích strojů a jejich jednotlivých částí. Praktická část práce zahrnuje funkční výpočet vibračního omílacího stroje, návrh pohonu, tlačných pružin nesoucích omílací nádobu a kontrolní výpočet těchto pružin. Kompletní omílací zařízení je vytvořeno ve 3D modelovacím programu. K práci je přiložena výkresová dokumentace jednotlivých výkresů sestav, podsestav a samostatných dílů dle zadání.
Pryžový tlumič torzních kmitů řadového šestiválcového vznětového motoru
Matula, Petr ; Novotný, Pavel (oponent) ; Píštěk, Václav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se jmenuje „Pryžový tlumič torzních kmitů pro řadový šestiválcový motor“. Její obsah pokrývá stručný úvod do problematiky tlumení torzních kmitů, základní analýzu kmitání klikového hřídele s výpočtem vlastní frekvence, analytickou kontrolu hřídele na namáhání torzními kmity. Její součástí je též návrh pryžového torzního tlumiče a následná kontrola klikového hřídele s aplikovaným tlumičem.
Pásový dopravník na slévárenský písek
Matula, Petr ; Škopán, Miroslav (oponent) ; Pokorný, Přemysl (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem pásového dopravníku pro přepravu slévárenského písku o výkonu 90 000 kg.h-1, s osovou vzdáleností přesypů 30 m a výškovým rozdílem 5,8 m. Práce zahrnuje popis jednotlivých částí, funkční výpočet dopravníku, návrh pohonu, napínacího zařízení a rámu dopravníku a pevnostní kontrolu napínacího zařízení. K práci je přiložena výkresová dokumentace dle zadání.

Viz též: podobná jména autorů
1 Matula, Pa.
1 Matula, Pe.
2 Matula, Peter
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.