Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Prognostický vliv změny exprese receptoru pro epidermální růstový faktor u pacientů léčených předoperační radiochemoterapií pro adenokarcinom rekta
Richter, Igor ; Dvořák, Josef (vedoucí práce) ; Kubecová, Martina (oponent) ; Matula, Pavol (oponent)
Cíl: Cílem předkládané práce je zhodnocení vlivu neoadjuvantní chemoradioterapie na expresi receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) u pacientů s lokálně pokročilým adenokarcinomem rekta. Pacienti a metody: Celkem bylo hodnoceno 50 pacientů s adenokarcinomem rekta II. a III. klinického stádia. Byla aplikovaná dávka 44 Gy/22 frakcích zevní radioterapií, potenciace byla kapecitabinem 825 mg/m2 ve dvou denních dávkách po celou dobu radioterapie. Chirurgický výkon byl indikován s odstupem 4-8 týdnů od ukončení chemoradioterapie. Exprese EGFR byla stanovena imunohistochemicky v endobiopsii a v chirurgickém resekátu. Výsledky: Všech 50 pacientů podstoupilo po neadjuvantní chemoradioterapii operační výkon. Downstaging byl popsán u 30 pacientů, z toho u 4 byla popsaná kompletní patologická remise. U 25 pacientů byla popsaná recidiva onemocnění. U 8 pacientů se objevila lokální recidiva, u 17 generalizace. Celkem zemřelo 21 pacientů. Zvýšení exprese EGFR během neoadjuvantní chemoradioterapie bylo pozorováno u 12 pacientů. Bylo zjištěno statisticky významně kratší celkové přežití (p < 0,0001) a statisticky významně kratší přežití bez známek recidivy (p < 0,0001) u pacientů se zvýšenou expresí EGFR během neoadjuvantní chemoradioterapie ve srovnání s pacienty bez zvýšení exprese EGFR. Závěr: Zvýšená exprese EGFR...

Viz též: podobná jména autorů
1 Matula, Pa.
1 Matula, Pe.
2 Matula, Peter
4 Matula, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.