Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Řízení o rozvod manželství
Malý, Miroslav ; Macková, Alena (vedoucí práce) ; Pohl, Tomáš (oponent)
Řízení o rozvod manželství Tato diplomová práce popisuje řízení o rozvod manželství. Toto téma jsem si zvolil, jelikož jej považuji za aktuální a praktické, a to vzhledem k faktu, že se v dnešní době rozvádí v podstatě každé druhé manželství. Cílem této práce je rozebrat a analyzovat kompletní právní úpravu tohoto institutu. Současná právní úprava řízení o rozvod manželství se nachází v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, kam byla vyčleněna ze zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Došlo k tomu v rámci rekodifikace soukromého práva z roku 2014, součástí které bylo i přijetí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v němž jsou upraveny hmotněprávní podmínky rozvodu manželství. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. Toto členění je dle mého názoru důležité ke komplexnímu pochopení tohoto institutu. V úvodní kapitole jsou definovány základní pojmy, které jsou pro tuto práci stěžejní, tedy pojem manželství a jeho rozvod. Dále se v této kapitole nachází současná právní úprava rozvodového řízení, po které v závěru kapitoly následuje podrobný rozbor historického kontextu. Druhá kapitola pak popisuje rozvod manželství v hmotném právu. Jsou zde rozebrány hmotněprávní podmínky rozvodu manželství a dále modely rozvodu, kterými jsou rozvod se zjišťováním příčin rozvratu, rozvod bez...
MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ
Malý, Miroslav ; Navrátil, Václav (oponent) ; Havliš, Karel (vedoucí práce)
Hlavní funkcí domu je bydlení. Dům sestává ze tří hmot vytvářejících písmeno U, uprostřed s klidovým atriem. Atrium je v úrovni 2NP, pod terasou je parkování. Hmoty směrem od jihu postupně narůstají. Jižní hmota je nejnižší, nestíní tak atriu. Zadní hmota je nejvyšší, vytváří druhou řadu bytů, v horních patrech s plnohodnotným výhledem na centrum.
Městská knihovna v Přerově
Malý, Miroslav ; Mrva, Kamil (oponent) ; Ruller, Ivan (vedoucí práce)
Městská knihovna v Přerově
Modelování dopadů intervenčních opatření státu do ekonomiky
Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Vávra, David ; Spitz, Jiří ; Pánková, Václava ; Malý, Miroslav ; Brůha, Jan ; Jílková, Jiřina
Analýza toků paliv a energie v hodnotovém vyjádření a jejich ověření s energetickými toky ve fyzických jednotkách podle energetické bilance ČR. Modelové propočty s modelem CGE. Interpretace výsledků modelových propočtů s modelem CGE na životní prostředí (emise). Modelové propočty s modelem HERMIN. Možnosti modelování uplatnění obnovitelných zdrojů energie a úsporných opatření a jejich vliv na ekonomiku. Možnosti modelování zvyšování energetické efektivnosti u vybraných skupin odvětví. Posouzení možnosti a identifikace způsobu modelování nedaňových změn u energetických odvětví a toků energie a návrh jejich modelové implementace. Detailní popis kalibrace modelu CGE - exportní a investiční funkce. Vybrané kvantitativní nástroje pro vyhodnocování dopadů environmentálního zdanění.
Modelování dopadů intervenčních opatření státu do ekonomiky
Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Vávra, David ; Straka, Ivo ; Splítek, Vlastimil ; Spitz, Jiří ; Pánková, Václava ; Malý, Miroslav ; Kouřilová, Jana ; Brůha, Jan ; Jílková, Jiřina
Metodologické aspekty modelových přístupů (CGE modelu a modelu HERMIN). Použitá datová základna, metodologie kalibrace parametrů. Základní modelové simulace; srovnání výsledků modelu HERMIN a CGE.
Výzkum podpory udržitelné výroby a spotřeby
ENVIROS, s.r.o., Praha ; Bačík, Ondřej ; Slezinger, Josef ; Ščasný, Milan ; Zbořil, Josef ; Dobeš, Vladimír ; Remtová, Květoslava ; Sitný, Pavel ; Malý, Miroslav ; Vích, Jaroslav ; Henelová, Vladimíra
Zpráva obsahuje souhrnnou zprávu k projektu. Je členěna podle jednotlivých fází řešení. Pro každou fázi obsahuje vedle stručné informace o jejích cílech také informaci o průběhu řešení projektu a o dosažených výstupech. Úplné výstupy řešení projektu jsou připojeny ke zprávě jako přílohy.
Výzkum podpory udržitelné výroby a spotřeby
ENVIROS, s.r.o., Praha ; Novák, Pavel ; Ščasný, Milan ; Zbořil, Josef ; Dobeš, Vladimír ; Remtová, Květoslava ; Sitný, Pavel ; Malý, Miroslav ; Vích, Jaroslav ; Henelová, Vladimíra
Zpráva obsahuje informaci o realizaci první části projektu v roce 2004. Základním cílem projektu je návrh efektivní podpory dobrovolných aktivit v podnikatelské sféře zaměřených na podporu udržitelné výroby a spotřeby (UVS).

Viz též: podobná jména autorů
4 Malý, Marek
1 Malý, Marián
12 Malý, Martin
1 Malý, Matyáš
2 Malý, Matěj
15 Malý, Michal
5 Malý, Milan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.