Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Thermomechanical interaction between outer ice shells and deep oceans on icy moons of Jupiter and Saturn
Malík, Jiří ; Souček, Ondřej (vedoucí práce) ; Tůma, Karel (oponent)
Diplomová práce obsahuje přehled numerických nástrojů určených pro studium termomechanických interakcí dvoufázového systému na oblasti s horní hranicí tvořící volný povrch. Enthalpy diffused-interface formulace je použita pro aprox- imaci hranice fázové přeměny. Výsledky přibližného řešení jsou srovnány s ana- lytickým řešením Stefanovy úlohy. ALE kinematický popis kontinua je aplikován pro překonání komplikace ve formě volného povrchu. Správnost tohoto přístupu je zkoumána na testovací úloze vedení tepla. 1
Tvorba matematického modelu interakce tekutiny s hydrofobním povrchem
Malík, Jiří ; Kučera,, Radek (oponent) ; Pochylý, František (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá tvorbou modelu okrajového problému proudění v obdélníkovém kanále s nesmáčivou stěnou. Text obsahuje přehled teoretických poznatků týkajících se hydrofobie a odvozené modely zohledňující předpoklady vztahující se k expertimentům. Modely jsou srovnány se získanými daty a diskutovány z hlediska fyzikální popisnosti.
Bodywork Design of Formula Students Car
Malík, Jiří ; Pelikán, František (oponent) ; Zvonek, Miroslav (vedoucí práce)
The master's thesis deals with a design of a bodywork of a Formula Student vehicle. The vehicles of every participating student team are taking part in an annual series of international events. Quality of the design is tested by both dynamic and static events. The thesis describes a process of the design of three concepts along with a further development of a final variant for a production stage. In addition it presents a concept with an aerodynamic package that could show a possible development of the design of the vehicle.
Design experimentálního mobilního robotu
Malík, Jiří ; Řezníček, Svatopluk (oponent) ; Čoupek, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá designem experimentálního mobilního robotu Car4, který byl vyvinut ve spolupráci Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky s Ústavem konstruování, Odborem průmyslového designu. Výsledkem práce je funkční prototyp karoserie mobilního robotu. Řešení zohledňuje veškeré technické požadavky s ohledem na funkčnost, ergonomii a estetiku.

Viz též: podobná jména autorů
1 Malík, Jakub
10 Malík, Jan
10 Malík, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.