Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 49 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh řízení výroby v rámci LEAN production (Štíhlá výroba)
Machala, Miroslav ; Knoflíček, Radek (oponent) ; Hromková, Ivana (vedoucí práce)
Bakalářská práce pojednává o teoretických principech štíhlé výroby a následně o jejím úspěš-ném zavádění do dvou reálných firem a jejich vzájemném porovnání. Na začátku práce je provedena rešerše problematiky, shrnutí historie, popis jednotlivých metod, zahraniční apli-kace a srovnání vybraných přístupů. V druhé části práce je popsána implementace do dvou reálných brněnských firem. Obě se shodně zabývají třískovým obráběním, ale liší se jiným ty-pem výroby a velikosti dávky. V obou případech je navrženo inovativní rozložení dílny, jsou inovovány procesy a navrženy nové postupy s cílem zefektivnit každou firmu.
GENE EXPRESSION AND IMMUNOLOGICAL RESPONSE IN MICE EXPOSED TO ZnO NANOPARTICLES
Rössner ml., Pavel ; Vrbová, Kristýna ; Strapáčová, S. ; Rössnerová, Andrea ; Ambrož, Antonín ; Brzicová, Táňa ; Líbalová, Helena ; Javorková, Eliška ; Zajícová, Alena ; Holáň, Vladimír ; Kulich, P. ; Večeřa, Zbyněk ; Mikuška, Pavel ; Coufalík, Pavel ; Křůmal, Kamil ; Čapka, Lukáš ; Dočekal, Bohumil ; Šerý, Omar ; Machala, M. ; Topinka, Jan
We analyzed gene expression changes in the lungs and the immunological response in splenocytes of mice exposed by inhalation of ZnO nanoparticles - NP. Adult female ICR mice were treated for three days and three months, respectively. Analysis of differential expression in genes involved in oxidative stress was conducted using quantitative RT-PCR. The potential immunotoxic and immunomodulatory effects of ZnO NP were analyzed by phenotyping and cytokine production by splenocytes after three months exposure. Three days exposure resulted in down-regulation of GCLC, GSR, HMOX-1, NQO-1, NF-kB2, PTGS2 and TXNRD1 mRNA expression, three months exposure increased the expression of these genes. Three months exposure caused a significant decrease in the percentage of granulocytes in the spleen cells, and affected the production of IL-10 and IL-6 by lipopolysaccharide-stimulated leukocytes. In summary, our study revealed changes in the expression of genes involved in the oxidative stress response following acute ZnO NP exposure. Subchronic ZnO NP exposure induced immunomodulatory effects in the spleen.
Molecular mechanisms involved in genotoxicity of industrially important monomers (styrene, 1,3-butadiene)
Kuricová, Miroslava ; Vodička, Pavel (vedoucí práce) ; Černá, Marie (oponent) ; Machala, Miroslav (oponent)
2 Contents ABSTRACT........................................................................................................... 2 1. INTRODUCTION............................................................................................. 4 2. AIMS OF THE PROJECT:.............................................................................. 8 2. MATERIAL AND METHODS:....................................................................... 9 3. RESULTS: ....................................................................................................... 10 4. CONCLUSIONS.............................................................................................. 16 5. REFERENCES................................................................................................ 18 INDEX OF PUBLICATIONS:........................................................................... 21 Publications in extenso, which are the base of PhD. thesis .............................. 21 Publications in extenso, without relationship to the PhD thesis...................... 22 ABSTRACT The evaluation of individual health risk in workers occupationally exposed to industrial xenobiotics requires the use of a large number of parameters reflecting external exposure, internal exposure, biological effects and individual susceptibility....
Perspektivy obchodu České republiky s Korejskou republikou a Indonésií
Málek, Ondřej ; Müller, Štěpán (vedoucí práce) ; Machala, Martin (oponent)
Diplomová práce se zabývá analýzou budoucích možností obchodu zbožím České republiky s dvěma státy z uskupení MIST - Korejskou republikou a Indonésií. Jejím cílem je zhodnocení obchodu České republiky s Korejskou republikou a Indonésií a naznačení perspektivních oblastí českého exportu. Jako kritéria k analýze jsou použity makroekonomické a demografické údaje jednotlivých ekonomik doplněné o hodnocení mezinárodních ratingových agentur a organizací. Dále jsou v analýze zohledněna specifika korejského a indonéského trhu a hodnoty a směry mezinárodního obchodu s bližším zaměřením na ČR, Korejskou republiku a Indonésii. Tyto údaje jsou sledovány zejména v období 2001-2015.
Specifika obchodování elektrickou energií v EU
Švecová, Stanislava ; Müller, Štěpán (vedoucí práce) ; Machala, Martin (oponent)
Elektrická energie je specifická komodita, a proto i obchodování s ní s sebou nese řadu specifik, kterými se diplomová práce zabývá. V rámci práce je popsána struktura trhu, jeho účastníci, proces liberalizace a propojování evropských trhů. Dále se práce věnuje realizaci a vypořádání obchodů, nebo řízení rizik na energetickém trhu. Závěrem je představena případová studie věnovaná skandálu amerického energetického gigantu Enron.
Metabolismus a účinky nových anthelmintik u helmintů a jejich hostitelů
Stuchlíková, Lucie ; Skálová, Lenka (vedoucí práce) ; Kučera, Radim (oponent) ; Machala, Miroslav (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát Mgr. Lucie STUCHLÍKOVÁ Školitel prof. RNDr. Lenka SKÁLOVÁ, Ph.D. Název disertační práce METABOLISMUS A ÚČINKY NOVÝCH ANTHELMINTIK U HELMINTŮ A JEJICH HOSTITELŮ Onemocnění způsobené helminty, tzv. helmintózy, jsou jedním z největších problémů ve veterinární i humánní medicíně. Tyto nákazy se léčí anthelmintiky, avšak jejich účinnost není často dostatečná kvůli rezistenci helmintů vůči běžným anthelmintikům. Celosvětové rozšíření resistence helmintů vedlo k vývoji nových léčiv, která mají odlišný mechanismus účinku než léčiva dosud používaná. Monepantel (MOP) patří do nové třídy anthelmintik, známé jako amino- acetonitrilové deriváty (AAD) s účinkem na nikotin-acetylcholinové receptory. MOP byl schválen ve veterinární praxi v České republice v roce 2011 pro terapii gastrointestinálních onemocnění, která jsou způsobená hlísticemi. Komerčně je vyráběn pod názvem Zolvix® od firmy Novartis AG. Cílem předložené disertační práce bylo studovat metabolismus a účinky MOP a jeho derivátů za účelem přispět ke globálnímu výzkumu na tomto poli. V experimentech byly jako zástupci hlístic použity Vlasovky slézové (Haemonchus contortus, citlivý kmen ISE a rezistentní kmen WR) a jejich hostitelé ovce (Ovis spp). V...
Metabolismus a účinky nových anthelmintik u helmintů a jejich hostitelů
Stuchlíková, Lucie ; Skálová, Lenka (vedoucí práce) ; Kučera, Radim (oponent) ; Machala, Miroslav (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát Mgr. Lucie STUCHLÍKOVÁ Školitel prof. RNDr. Lenka SKÁLOVÁ, Ph.D. Název disertační práce METABOLISMUS A ÚČINKY NOVÝCH ANTHELMINTIK U HELMINTŮ A JEJICH HOSTITELŮ Onemocnění způsobené helminty, tzv. helmintózy, jsou jedním z největších problémů ve veterinární i humánní medicíně. Tyto nákazy se léčí anthelmintiky, avšak jejich účinnost není často dostatečná kvůli rezistenci helmintů vůči běžným anthelmintikům. Celosvětové rozšíření resistence helmintů vedlo k vývoji nových léčiv, která mají odlišný mechanismus účinku než léčiva dosud používaná. Monepantel (MOP) patří do nové třídy anthelmintik, známé jako amino- acetonitrilové deriváty (AAD) s účinkem na nikotin-acetylcholinové receptory. MOP byl schválen ve veterinární praxi v České republice v roce 2011 pro terapii gastrointestinálních onemocnění, která jsou způsobená hlísticemi. Komerčně je vyráběn pod názvem Zolvix® od firmy Novartis AG. Cílem předložené disertační práce bylo studovat metabolismus a účinky MOP a jeho derivátů za účelem přispět ke globálnímu výzkumu na tomto poli. V experimentech byly jako zástupci hlístic použity Vlasovky slézové (Haemonchus contortus, citlivý kmen ISE a rezistentní kmen WR) a jejich hostitelé ovce (Ovis spp). V...
Acelulární test genotoxicity komplexních směsí organických látek vázaných na velikostně segregovaných aerosolech.
Fikejzlová, Monika ; Rössner, Pavel (vedoucí práce) ; Machala, Miroslav (oponent)
Hlavním cílem této práce bylo porovnat genotoxicitu organických extraktů z prachových částic různé velikosti (1-10 µm; 0,5-1 µm; 0,17-0,5 µm) odebraných velkoobjemovými kaskádními impaktory ve 4 lokalitách České republiky s různým stupněm znečištění (Březno - povrchový důl, Dobré Štěstí - dálnice, Praha - centrum, Láz - pozaďová stanice). Genotoxicita byla stanovena v acelulárním testu DNA z telecího brzlíku (calf thymus DNA; CT-DNA) s a bez metabolické aktivace S9, analýzou DNA aduktů indukovaných extrahovatelnou organickou hmotou (EOM) z prachových částic (PM) metodou 32 P-postlabeling a schopností extraktů indukovat oxidační poškození DNA, které bylo hodnoceno pomocí testu kompetitivní ELISA. Hlavním závěrem této práce je, že největší podíl na genotoxicitě mají jemné částice (<1 µm). Koncentrace karcinogenních polycyklických aromatických uhlovodíků (k-PAU) v EOM ukazuje, že jemná frakce (0,5-1 µm) váže nejvyšší množství k-PAU ve všech odebíraných lokalitách. Tento fakt může souviset s vyšším měrným povrchem této frakce ve srovnání s hrubou frakcí (1-10 µm) a vyšší hmotností ve srovnání s kondenzační frakcí (0,17-0,5 µm). Jemná frakce i kondenzační frakce jsou účinné nosiče k-PAU. Podobně, hladiny DNA aduktů na m3 vzduchu byly nejvyšší pro jemnou frakci, zatímco u kondenzační frakce (Březno,...
Biotransformace a transport xenobiotik u helmintů
Bártíková, Hana ; Szotáková, Barbora (vedoucí práce) ; Horák, Petr (oponent) ; Machala, Miroslav (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra biochemických věd Kandidát Mgr. Hana Bártíková Školitel Doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Název disertační práce Biotransformace a transport xenobiotik u helmintů Infekční nemoci způsobené parazitickými helminty představují závažný problém ohrožující zdraví domácích i volně žijících zvířat a ovlivňující zemědělský průmysl. Léčba helmintóz je založena na podání anthelmintik, z nichž jsou nejdůležitější benzimidazoly. Neracionální používání podobných anthelmintik však vedlo k závažnému problému - ke vzniku rezistence helmintů vůči těmto léčivům. K možným mechanismům vzniku rezistence patří změny ve farmakokinetických procesech (změny v transportu léčiva a zvýšená deaktivace léčiv), ke kterým může přispívat zvýšená aktivita biotransformačních enzymů a transportérů u helmintů. Poznání mechanismů rezistence a obranných strategií parazitů vůči léčivům je nezbytné pro zachování účinnosti současných anthelmintik a vývoj nových přístupů ke kontrole helmintóz. Ačkoli biotransformační enzymy a transportéry helmintů slouží jako obrana před negativním působením xenobiotik, doposud byly poměrně málo studovány. V mé disertační práci jsem se proto v rámci studia obranných strategií helmintů věnovala biotransformačním enzymům,...
Regulation of Human Carbonyl Reductase 3 (CBR3) Expression
Malátková, Petra ; Wsól, Vladimír (vedoucí práce) ; Pávek, Petr (oponent) ; Machala, Miroslav (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát Mgr. Petra Malátková Školitel Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. Název disertační práce Regulace exprese lidské karbonylreduktasy 3 (CBR3) Regulace exprese lidské karbonylreduktasy 3 (CBR3) byla až donedávna zcela neznámá a stále není plně objasněna. Transkripční regulace genu úzce souvisí s funkcí proteinu, který kóduje. Proto lze očekávat, že objasnění regulace CBR3 pomůže porozumět fyziologické funkci tohoto enzymu, která dodnes zůstává záhadou. Promotor genu CBR3 byl popsán v roce 2009. CBR3 promotor obsahuje několik potenciálních vazebných míst pro různé transkripční faktory. V roce 2010 jsme prokázali, že exprese CBR3 je regulována signální dráhou Nrf2/ARE. Šlo o první studii popisující transkripční regulaci CBR3. Zapojení Nrf2 do regulace CBR3 bylo nedávno potvrzeno studií jiného výzkumného týmu. Funkční antioxidační responzivní element (ARE) se nachází 2698 párů bází proti směru iniciace translace CBR3 (−2698ARE). Analýza promotoru CBR3 o délce 2500 párů bází nicméně naznačila přítomnost cis- regulačního elementu v sekvenci mezi 2500 a 500 párů bází proti směru transkripce. Zdá se tedy, že i jiný responzivní element než −2698ARE může regulovat CBR3. Protože promotor genu CBR3 obsahuje...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 49 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Machala, M.
3 Machala, Marek
12 Machala, Martin
2 Machala, Michal
4 Machala, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.