Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza vzájemných česko-čínských vztahů se zaměřením na importní postavení společnosti M.A.T. Group, s.r.o.
Mrázková, Kristýna ; Zamykalová, Miroslava (vedoucí práce) ; Maxa, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce "Analýza vzájemných česko-čínských vztahů se zaměřením na importní postavení společnosti M.A.T. Group, s.r.o." popisuje na příkladu české firmy problematiku importního procesu z Číny. Práce je rozčleněna do pěti kapitol. První kapitola je věnována vývoji vzájemných česko-čínských obchodních a investičních vztahů, samotná společnost M.A.T. Group je čtenáři představena v kapitole druhé. Třetí kapitola práce pojednává o problematice zahraničního nákupu společnosti z Číny a popisuje jeho jednotlivé části. Následující čtvrtá kapitola analyzuje vybrané problémy týkající se procesu zahraničního nákupu. Potvrzuje či vyvrací správnost řešení, popřípadě navrhuje řešení nové. První část páté kapitoly pojednává o čínských obchodních zvyklostech včetně kulturních specifik čínských obchodníků. Ve druhé části páté kapitoly je vytvořena SWOT analýza importního postavení společnosti, ve které jsou shrnuty veškeré poznatky získané při vypracovávání této práce, a je navržena importní strategie společnosti v obchodním vztahu s Čínou.
Strategie vybrané čínské firmy při vstupu na český trh a budování pozice na tomto trhu
Mrázková, Kristýna ; Zamykalová, Miroslava (vedoucí práce) ; Paleček, Martin (oponent)
Tato bakalářská práce je rozdělena do čtyř částí. První část je věnována vzájemným obchodním a investičním vztahům mezi Českou republikou a Čínou, dále čtenáři podrobněji představuje čínskou provincii Sichuan a její vztahy s Českou republikou. V závěru se pak zabývá založením společnosti Changhong Europe Electric s.r.o. Samotná společnost je čtenáři představena ve druhé části práce, která pojednává o mateřské společnosti v čínském Sichuanu, o činnosti společnosti Changhong Europe Electric s.r.o. a její produktové nabídce. Zajímavostí je poté pasáž o kulturních odlišnostech čínských zaměstnanců. Třetí část práce se zabývá marketingovou strategií společnosti na českém trhu. Rozebírá jednotlivé složky marketingového mixu a celkovou SWOT analýzu společnosti. Poslední část práce je pak věnována expanzi společnosti do dalších států Evropy.
Ekologická výchova v mateřské škole
MRÁZKOVÁ, Kristýna
Mrázková, K.: Ekologická výchova v mateřské škole Hmyz a pavouci jako modelové taxony v ekologické výchově v mateřské škole Byla navržena vzdělávací nabídka pro práci s předškolními dětmi zaměřená na bližší seznámení se životem hmyzu a pavouků. Tato nabídka byla rozpracována do jedenácti integrovaných bloků spojených motivační pohádkou Jirka mezi broučky. Šest z těchto bloků bylo vyzkoušeno a na základě jejich výsledků se připravuje i realizace zbylých pěti. K tématům byly navrženy pracovní a grafomotorické listy pro děti předškolního věku.

Viz též: podobná jména autorů
1 Mrázková, Kamila
1 Mrázková, Karolina
1 Mrázková, Kateřina
3 Mrázková, Kristýna
1 Mrázková, Květoslava
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.