Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Neparametrické regresní odhady
Měsíček, Martin ; Hlávka, Zdeněk (vedoucí práce) ; Omelka, Marek (oponent)
Tato práce se zabývá lokálně polynomickými odhady funkce podmíněného rozptylu v heteroskedastickém neparametrickém regresním modelu. Předpoklá- dáme jistou hladkost regresní a rozptylové funkce, nikoliv však jejich příslušnost do nějaké parametrické rodiny. Základní idea je použít lokálně lineární regresi na kvadrát reziduí. Takový odhad má pak vysokou minimax eficienci a je adap- tivní k neznámé regresní funkci. Nicméně při praktickém použití může nabývat záporných hodnot, což pro odhad rozptylu nedává smysl. Proto Xu a Phillips představili nový odhad rozptylu, který je asymptoticky ekvivalentní lokálně li- neárnímu odhadu rozptylu pro vnitřní body a zároveň má zaručenu nezápornost. My jsme navíc srovnali asymptotiku obou odhadů pro hraniční body a prokázali podstatně lepší chování lokálně lineárního odhadu v těchto bodech. To nás mo- tivovalo k představení modifikace lokálně lineárního odhadu, která zaručuje jeho nezápornost. Na závěr jsme srovnali všechny zmíněné odhady v simulační studii.
Nashova rovnováha ve hře více hráčů
Měsíček, Martin ; Lachout, Petr (vedoucí práce) ; Adam, Lukáš (oponent)
Práce je motivována nalezením Nashovy rovnováhy ve specifických situacích karetní hry poker texas holdem. Pokouší se nabídnout ucelený teoretický základ ilustrovaný na jednoduchých příkladech pro porozumění pojmu Nashova rovnováha. Poté dokázat existenci Nashovy rovnováhy ve zmiňované hře jak v situaci dvou hráčů tak i v situaci více hráčů. Ukáže se, že hra dvou hráčů v pokeru může být reprezentována maticovou hrou a hra více hráčů pak nekooperativní hrou N hráčů. Pro maticovou hru popíšeme univerzální metodu nalezení Nashovy rovnováhy založenou na nějaké metodě řešení úloh lineárního programování a pomocí ní nalezne rovnováhu pro konkrétní situace. Vzhledem k rozsahu problému bude k výpočtům použita výpočetní technika. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.