Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Bučovice - obytná lokalita Za zámkem
Měřínský, Michal ; Šindlar, Jiljí (oponent) ; Hrabec, Josef (vedoucí práce)
Náplní diplomové práce je studie nového využití brownfieldu, který vznikl zánikem nábytkářského podniku UP Závody v Bučovicích. Předmětem studie je urbanistický návrh nové obytné lokality, s dalšími, zadáním požadovanými a navazujícími funkcemi. Návrh lokality včetně nově začleněných staveb je zpracován pouze v urbanistické úrovni. Formou architektonické studie je pak řešen jeden vybraný (referenční) obytný blok urbanisticky řešeného celku. Důležitým aspektem je reakce na blízkou přítomnost renesančního zámku dodržením předpokladů památkové péče.
Staro - nové městské lázně
Měřínský, Michal ; Kolouch, Jiří (oponent) ; Hrabec, Josef (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá revitalizací zimních lázní a přístavbou krytého bazénu. Základní myšlenkou je zachování původní funkce městských lázní.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.