Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Srovnání spolupráce profesionálů během rozvodů ve vybraných evropských zemích
Mýlová, Kristýna ; Matoušek, Oldřich (vedoucí práce) ; Hulmáková, Jana (oponent)
Vzhledem k trendu stále vysoké rozvodovosti nabízí spolupráce mezi profesionály možné nástroje, které mohou vést k zefektivnění a zrychlení celého procesu rozvodu. Předložená diplomová práce pojednává o spolupráci zainteresovaných profesionálů do rozvodového řízení ve vybraných zemích Evropy (Německé cochemské praxe, praxe ze Spojeného království a Slovenska). Teoretická část charakterizuje současnou situaci rodiny, role profesionálů u nás a zabývá se dopady rozvodu na děti. Empirická část popisuje pomocí kvalitativního výzkumu, metodou analýzy dokumentů a na základě stanovených kritérii srovnání opatrovnických praxí ve zmiňovaných zemích. Tato diplomová práce přináší pohled na spolupráci zainteresovaných profesionálů ze zahraničí a poukazuje na nástroje spolupráce, které mohou přinést do procesu opatrovnického řízení pozitivní změny, které budou vést k deeskalaci sporu. Tím ulehčí traumatizovaným dětem, jejich rodičům i vytíženým profesionálům.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.