Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Herd behavior of investors in the stock market: An analysis of cross-country effects in the CEE
Lerche, Vojtěch ; Kukačka, Jiří (vedoucí práce) ; Vácha, Lukáš (oponent)
Diplomová práce se zabývá stádním chováním vůči tržnímu průměru v 10 akciových trzích střední a východní Evropy v období 2000-2018. Metody nejmenších čtverců a kvantilové regrese prokazují stádní chování v rámci většiny samostatných trhů. Během globální finanční krize a krize eurozóny byla stádní mentalita intenzivnější pouze ve Slovinsku a Chorvatsku. Diplomová práce poskytuje smíšené výsledky ohledně asymetrického efektu ve stádním chování během dní s pozitivním nebo negativním tržním výnosem. Hlavním zjištěním a příspěvkem k literatuře je, že domácí průřezový rozptyl výnosů ve střední a východní Evropě je ovlivněn rozptylem výnosů v zahraničních akciových trzích v USA, Velké Británii a v Německu. Empirické výsledky navíc ukazují, že extrémní tržní podmínky na trhu Spojeného království mají vliv na formaci stádních sil v rámci akciových trhů střední a východní Evropy. Krátkodobí arbitražéři mohou těžit z kolektivních rozhodnutí investorů, která následně vychylují ceny akcií od jejich reálných hodnot, ale přítomnost stádního chování snižuje výhody z diverzifikace portfolia. Z dlouhodobého hlediska mohou nakažlivé mezinárodní efekty vést k závažné nestabilitě celého regionu a k tržní neefektivitě.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.