Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Alternativní pravidla pro určení vstupujících a vystupujících proměnných v simplexové metodě
Leontiev, Andrey ; Kalčevová, Jana (vedoucí práce) ; Skočdopolová, Veronika (oponent)
Ve své práci jsem se pokusil popsat problematiku volby klíčového prvku v simplexové metodě. První část je věnovaná matematickému modelu úlohy lineárního programovaní a simplexové metodě obecně. V tomto oddílu jsou vysvětlené klíčové pojmy a princip této metody. Ve druhé části se zabývám popisem alternativních pravidel pro volbu klíčového prvku v simplexové metodě. Popis každé metody je podpořen příkladem. Kladu důraz na důkazy konečnosti algoritmu u ukázaných pravidel. V poslední části své práce uvádím své vlastní příklady pro ukázky různých dopadů při použití alternativních metod při nejednoznačné volbě

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.