Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 90 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Tester akumulátorů s modulem ESP32
Dresler, Jan ; Musil, Petr (oponent) ; Lattenberg, Ivo (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem desky plošných spojů a naprogramováním modulu ESP32. Tento modul komunikuje s vybíjecím obvodem, jenž umožňuje otestovat vlastnosti akumulátorů. Pomocí senzorů napětí a proudu lze akumulátor otestovat a výsledky zobrazit na displeji. Tester umožňuje i ovládání pomocí webového rozhraní, a to díky modulu ESP32.
Using Blazor technology with the DotVVM framework
Švikruha, Patrik ; Ilgner, Petr (oponent) ; Lattenberg, Ivo (vedoucí práce)
DotVVM, WebAssembly, WASM, Blazor, ASP.NET Core, .NET Core, .NET, Mono, JavaScript, JavaScript engine, LLVM, AOT compiler, JIT compiler, WSL
Systém inteligentní domácnosti
Hájek, Jaroslav ; Lattenberg, Ivo (oponent) ; Krajsa, Ondřej (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá propojováním vzdálených zařízení měřící data různých typů od fyzikálních veličin jako je teplota, vlhkost až po data zobrazující uživateli zatížení procesoru či využití paměti systému. Dále se zabývá kontrolní logikou a závislostmi mezi zařízeními za použití Blockly. V práci je použito mnoho technologií například: MQTT, Websockets, GSM, Lightweight Mesh a další. Systém je založen na mikroslužbě nazvané Flask. Tato služba je aplikační rozhraní rozšiřující základní HTTP služby programovacího jazyka Python. Umožňuje tím prezentovat uživateli naměřená data pomocí grafů či předdefinovaných komponent pro zobrazování dat. Pro ovládání systému byl využit jednodeskový počítač Raspberry Pi spolu se sedmi palcovým dotykovým displejem.
Wireless transmission of diagnostic data from the vehicle
Tuchyňa, Juraj ; Lattenberg, Ivo (oponent) ; Krajsa, Ondřej (vedoucí práce)
The main purpose of this project is to analyse used protocols in vehicles available under the OBD II specifications. In the project we will also focus on processing diagnostic data. We will design device for vehicle diagnostic. This device will be able to send processed data on external web server via Internet network. Obtained data will be saved on data server. Building of functional receiver will be the major part of master´s thesis.
Weather station
Rimeg, Martin ; Číž, Radim (oponent) ; Lattenberg, Ivo (vedoucí práce)
This work deals with the development of a meteorological station for measuring temperature, atmospheric pressure, humidity and light intensity. The main feature of the device is the ESP 8266 module, which records the measured values and sends information to the server. Part of the work is PCB design, selection of suitable sensors and application development for display of measured values. The description of the solution was preceded by the theoretical processing of development topics.
Úsporné zabezpečovací zařízení s modulem (Espressif) ESP8266/ESP32
Ondráček, Petr ; Lattenberg, Ivo (oponent) ; Škorpil, Vladislav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací úsporného zabezpečovacího zařízení pomocí Wifi modulu ESP32. Zařízení bude detekovat otevření dveří/oken/prostoru pomocí magnetického kontaktu a tuto událost nahlašovat na vhodnou cloudovou službu a e-mail. Teoretická část je zaměřena na problematiku Internetu Věcí, cloudové služby a popis jednotlivých komponent zařízení. Druhá část práce se zabývá návrhem schéma zapojení, řídícího programu a výpočtu spotřeby zařízení. Třetí část je již zaměřena na praktickou realizaci navrženého zařízení, návrh a tvorbu desky plošných spojů, ochranné krabičky pro zařízení, programování, vytvoření cloudového kanálu pro vizualizaci nasbíraných dat a měření spotřeby konečného zařízení.
Front-end frameworky pro ASP.NET Core webové aplikace
Kozhukhov, Konstantin ; Harár, Pavol (oponent) ; Lattenberg, Ivo (vedoucí práce)
V této bakalářské práci se zabývám návrhem a realizací webové aplikace sloužící jakoinformační systém skladu elektronických součástek. V prvních dvou kapitolách této práceje zahrnuta teoretická analýza a popis technologií, které budou použity v aplikaci, za-tímco poslední kapitola je věnována jejich implementaci. Cílem výsledného programu jejednoduchá demonstrace použití platformy ASP.NET Core s frameworkem DotVVM.
Teplotní senzor využívající modul (Espressif) ESP32
Roško, Tomáš ; Lattenberg, Ivo (oponent) ; Škorpil, Vladislav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí bateriově napájeného teplotního senzoru s Wi-Fi modulem ESP32 s možností připojení libovolného průmyslového čidla fungujícího na analogovém přenosu. Při konstrukci modulu byl kladen speciální důraz na minimální spotřebu senzorové jednotky z důvodu dlouhé výdrže zařízení na jeden nabíjecí cyklus baterie, na způsob uložení naměřených dat a na realizaci webového rozhraní, které data pohodlně zobrazuje koncovému uživateli. Teoretická část práce je věnována popisu oblasti Internetu věcí (Internet of Things, zkráceně IoT), přičemž klade důraz na jeho historii, využití a bezpečnost. Kapitola také pokrývá široké možnosti aplikace různých senzorů a jejich využití jak v průmyslu, tak v běžném životě. Kapitolu o Internetu věcí doplňují podkapitoly věnované popisu nejčastějších komunikačních technologií a protokolů. Praktická část je věnována konstrukci celého zařízení. Je rozdělena do tří hlavních kapitol. První z nich je věnována specifikaci požadavků a návrhu zařízení, přičemž klade velký důraz na volbu vhodného bateriového způsobu napájení modulu a kalkulaci doby životnosti baterie. Probrány jsou také jednotlivé části celého zařízení, jako je výběr samotného teplotního čidla či řešení vstupů pro připojení průmyslových čidel. Druhá kapitola se zabývá praktickou realizací modulu a to jak po hardwarové, tak softwarové stránce. Hardwarová část popisuje realizaci desky s tištěnými spoji a její krytí zhotovené pomocí 3D tiskárny, zatímco softwarová vysvětluje, jak je modul naprogramován a jak funguje webová prezentace. Poslední kapitola práce uvádí průběh testování modelu a celkovou finanční kalkulaci projektu.
Tester tranzistorů připojitelný přes USB
Skopalík, Daniel ; Krejčí, Jan (oponent) ; Lattenberg, Ivo (vedoucí práce)
Tato práce popisuje návrh a realizaci testeru tranzistorů postaveného na bázi mikrokontroléru AtMega. Navržené zařízení by mělo sloužit pro testování funkčnosti a měření základních parametrů tranzistorů v domácí nebo školní dílně. Realizace navrženého zařízení by měla být snadno uskutečnitelná v kusovém množství, při zachovaní přijatelných cenových nákladů a rozsahu funkcí.
Automatizovaný posun pro pořizování časosběrných snímků
Trenz, Tomáš ; Lattenberg, Ivo (oponent) ; Krajsa, Ondřej (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem automatizovaného posunu pro pořizování časosběrných snímků a vytvoření funkčního vzorku. V rámci práce jsou rozebrány jednotlivé komponenty a samotný řídící program.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 90 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.