Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 96 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Sensor vlhkosti půdy a teploty
Karásek, Vojtěch ; Lattenberg, Ivo (oponent) ; Škorpil, Vladislav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu bateriově napájeného radiového senzoru vlhkosti půdy a teploty. V práci je popsána bezdrátová technologie LoRa, její základní principy, parametry přenosu a využití. Dále jsou popsány rozdílné typy senzorů vlhkosti půdy a teploty. V poslední řadě se řeší konkrétní návrh senzoru a základnové stanice.
Extraction of information from identity documents
Hudcovský, Erik ; Lattenberg, Ivo (oponent) ; Caha, Tomáš (vedoucí práce)
This thesis is about the processing information from personal documents (ID card or passport) into the form that is further easily to be processed for computers and the IT industry in general. This process is implemented by the application I developed as part of my bachelor's thesis. The application contains the scanned document, the document type and the form of the required output. As the output we get the document type in the required format. The entire application is using in process an external OCR tool (OpticalCharacter Recognition), which is implemented so that it can be easily replaced by another OCR tool. I used Tesseract in my application. This OCR tool is the simpliest and most accurate of the free OCR tools at the same time. It also has strong community support and is still being developed. In this thesis, I also focused on its testing, both on the samples of text I created, and on real scans of documents. The application is also processed as an installation package, so it can be easily imported into other projects. The entire application is displayed as OpenSource on GitHube under the free license of MIT.
Meteostanice s měřením kvality ovzduší
Lacina, Jaroslav ; Hájek, Jaroslav (oponent) ; Lattenberg, Ivo (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací bezdrátové meteostanice s měřením kvality ovzduší. Teoretická část se z počátku věnuje meteorologii, fyzikálnímu principu a způsobu měření veličin, které meteostanice měří. Dále je popsána technologie internetu věcí. Meteostanice je napájena z jedné baterie a funguje autonomně, bez zásahu uživatele. Měří teplotu, vlhkost, atmosférický tlak, CO2 a tVOC. Měřená data se ukládají do cloudové služby ThingSpeak pomocí GSM signálu. Dále se práce zaměřuje na tvorbu webové aplikace. Z naměřených hodnot vytváří přehledné grafy.
Collection of meteorological data using the MQTT protocol
Filippov, Andrii ; Šilhavý, Pavel (oponent) ; Lattenberg, Ivo (vedoucí práce)
The purpose of this thesis is collection of meteorological data using the MQTT protocol by creating two weather stations based on microcontrollers types ESP32 and ESP8266. And also their further operation. Another important stage of the study is devoted to the JSON text format and its structure according to a number of criteria, as well as its further use in creating a weather station.The next phase of the study is the search and comparison of the main characteristics of the ESP32 and ESP8266 microcontrollers based on the task of creating autonomous weather stations, as well as comparing actual MQTT servers for collecting, storing and transmitting meteorological change data from client to server and vice versa. The final phase of the study is to write a program in C # languege that will generate graphs based on temperature and relative humidity changes received from the MQTT server. The research product consists of two autonomous meteorological stations, which will transmit real-time data about meteorological changes to the MQTT server via wireless connection, while the server will transfer data to the user's computer where the program draws graphs based on data received from the MQTT server in real time.
Elektronický RLC měřič
Dvořák, Radim ; Hanák, Pavel (oponent) ; Lattenberg, Ivo (vedoucí práce)
Práce se zabývá rozborem metod měření pasivních součástek R, L, C užívaných v elektronických obvodech. Práce obsahuje postup výběr metod následný návrh elektronického autonomního RLC měřiče za použití čipů ATMEL, napájeného z akumulátoru, který je schopen měřit primární vlastnosti těchto prvků.
Zařízení pro automatické měření voltampérových charakteristik
Ondráček, Petr ; Vrba, Kamil (oponent) ; Lattenberg, Ivo (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací elektronického měřiče voltampérových charakteristik pomocí Wifi modulu ESP32. Zařízení je navrhnuto takovým způsobem, aby bylo schopno proměřit charakteristiku v napěťovém rozsahu +/- 20 V a proudovém rozsahu +/- 200 mA. Zařízení je ovládáno pomocí webového rozhraní, ke kterému se uživatel může připojit například pomocí svého chytrého telefonu. Toto rozhraní umožňuje uživateli konfigurovat různé parametry, včetně rozsahu měření a výkonového omezení. Dále je možné graficky zobrazit naměřenou charakteristiku a tyto data exportovat. Pro nezávislost na okolní síti je ESP32 provozováno jako access point (přístupový bod), čímž vytváří novou jednoduchou síť bez připojení k internetu. V diplomové práci je teoreticky vysvětlen princip měření napětí a proudu, je navrhnuto zapojení zařízení, deska plošných spojů a model krytu zařízení. Rovněž je i popsán proces realizace zařízení podle vytvořeného návrhu a kryt zařízení je vytisknut pomocí 3D tiskárny. Poté je v práci navrhnut a popsán řídící program, který byl do výsledného zařízení nahrán. Na závěr je funkčnost zařízení otestována proměřením voltampérových charakteristik několika součástek.
Tester akumulátorů s modulem ESP32
Dresler, Jan ; Musil, Petr (oponent) ; Lattenberg, Ivo (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem desky plošných spojů a naprogramováním modulu ESP32. Tento modul komunikuje s vybíjecím obvodem, jenž umožňuje otestovat vlastnosti akumulátorů. Pomocí senzorů napětí a proudu lze akumulátor otestovat a výsledky zobrazit na displeji. Tester umožňuje i ovládání pomocí webového rozhraní, a to díky modulu ESP32.
Using Blazor technology with the DotVVM framework
Švikruha, Patrik ; Ilgner, Petr (oponent) ; Lattenberg, Ivo (vedoucí práce)
DotVVM, WebAssembly, WASM, Blazor, ASP.NET Core, .NET Core, .NET, Mono, JavaScript, JavaScript engine, LLVM, AOT compiler, JIT compiler, WSL
Systém inteligentní domácnosti
Hájek, Jaroslav ; Lattenberg, Ivo (oponent) ; Krajsa, Ondřej (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá propojováním vzdálených zařízení měřící data různých typů od fyzikálních veličin jako je teplota, vlhkost až po data zobrazující uživateli zatížení procesoru či využití paměti systému. Dále se zabývá kontrolní logikou a závislostmi mezi zařízeními za použití Blockly. V práci je použito mnoho technologií například: MQTT, Websockets, GSM, Lightweight Mesh a další. Systém je založen na mikroslužbě nazvané Flask. Tato služba je aplikační rozhraní rozšiřující základní HTTP služby programovacího jazyka Python. Umožňuje tím prezentovat uživateli naměřená data pomocí grafů či předdefinovaných komponent pro zobrazování dat. Pro ovládání systému byl využit jednodeskový počítač Raspberry Pi spolu se sedmi palcovým dotykovým displejem.
Wireless transmission of diagnostic data from the vehicle
Tuchyňa, Juraj ; Lattenberg, Ivo (oponent) ; Krajsa, Ondřej (vedoucí práce)
The main purpose of this project is to analyse used protocols in vehicles available under the OBD II specifications. In the project we will also focus on processing diagnostic data. We will design device for vehicle diagnostic. This device will be able to send processed data on external web server via Internet network. Obtained data will be saved on data server. Building of functional receiver will be the major part of master´s thesis.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 96 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.