Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Genderová specifika v podnikání se zaměřením na ženy v Česku a Rusku
Kuzmin, Kirill ; Müllerová, Jana (vedoucí práce) ; Mísař, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřena na fenomén ženského podnikání ve dvou podnikatelských prostředích. Ženy podnikatelky dvou různých států s poměrně novou tržní ekonomikou jsou komparovány na základě osobního hloubkového rozhovoru. Autor popisuje jejich zkušenosti, motivaci začít podnikat a zásadní překážky, s nimiž se podnikatelky setkaly. Zjišťuje se rovněž jaký styl vedení uplatňují a jak definují úspěch. Ženy podnikatelky velice často mají stejnou motivaci k podnikání a čelí stejným problémům při budování vlastního podniku a to bez ohledu na národnost či kulturu. Západní modely podnikání jsou také zkoumány, zda jsou použitelné v postsocialistickém kontextu či nikoliv a tak se dají považovat za univerzální. Na závěr jsou shrnuty všechny dosažené výsledky, jsou nastíněny další možné směry výzkumu ženského podnikání. Pak jsou předloženy návrhy na zlepšení státní politiky a podnikatelského klimatu v daných zemích.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.