Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Aplikace fuzzy logiky pro hodnocení kvality zákazníků
Homola, Rostislav ; Kudrna, Josef (oponent) ; Dostál, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá hodnocením kvality zákazníků společnosti Heineken Česká republika, a. s. za pomoci využití teorie fuzzy logiky jako pokročilé metody rozhodování, která bude dále prakticky aplikována v rámci vlastního návrhu řešení. Na základě zvolených parametrů bude sestaven model sloužící k optimálnímu zhodnocení zákazníků společnosti, na jejímž základě může společnost dále rozhodnout, zda s daným zákazníkem spolupracovat či je pro ni výhodnější tuto spolupráci ukončit. Samotné řešení práce je realizováno za podpory programů Microsoft Excel a MATLAB.
Exportní a investiční možnosti českých společností ve Vietnamu
Kudrna, Josef
Kudrna J. Bakalářská práce: "Exportní a investiční možnosti českých podniků ve Vietnamu." Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2009. Práce se zabývá investičními a exportními možnostmi českých společností ve Vietnamské socialistické republice. V první části práce je analyzován historický a současný vývoj Vietnamské socialistické republiky, včetně jejího vztahu k republice České. V druhé části jsou pak obsaženy predikce vývoje klíčových oblastí pro české exportéry a investory. Součástí je také formulace doporučení, založených na analýze získaných dat.

Viz též: podobná jména autorů
1 Kudrna, J.
1 Kudrna, Jakub
5 Kudrna, Jan
2 Kudrna, Jaroslav
4 Kudrna, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.