Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Odlitky ze slitin TiAl pro turbodmychadla
Kudýn, David ; Malec, Silvestr (oponent) ; Zemčík, Ladislav (vedoucí práce)
Práce se zaměřuje na rozbor intermetalických slitin TiAl. Nejprve rozebírá jejich vlastnosti a jejich změny na základě jejich zpracování a ovlivňování legujícími prvky. Následně jsou zde uvedeny možnosti využití v praxi. Pozornost je soustředěna především na turbodmychadlová kola a jejich porovnání s konvenčními materiály. Dále jsou zde rozebrány jednotlivé způsoby tavení a odlévání a s nimi spojené materiály pro tavící kelímky a formy. Na závěr se práce zabývá možnostmi recyklace zbytkového materiálu.
Návrh inovace systému bankovní regulace
KUDÝN, David
Tato diplomová práce si klade za cíl zmapovat genezi a trendy současné bankovní regulace v kontextu nedávných bouřlivých událostí, které se na finančních trzích udály od roku 2008 a to zejména v oblasti regulace kapitálových požadavků svrchovaných expozic.Na základě pochopení těchto procesů naleznout východiska pro návrh změn regulatorních opatření.

Viz též: podobná jména autorů
2 KUDÝN, David
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.