Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Stropní železobetonová konstrukce
Kučerková, Kristýna ; Kostiha, Vojtěch (oponent) ; Šulák, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem stavby polyfunkčního domu o třech nadzemních podlažích, kde v přízemí budou umístěny obchody a ve druhém a třetím podlaží jsou navrženy kancelářské prostory. Stropní deska je řešena jako železobetonová lokálně podepřená sloupy, vyztužená v obou směrech. Pro výpočet vnitřních sil byl použit program SCIA Engineer 18.1. Pro ověření správnosti výsledků byl použit ruční výpočet. V práci je řešená deska na prvním nadzemním podlažím a vnitřní sloup. Součástí práce jsou výkresy vyztužení desky a sloupu. Objekt je navržen dle norem ČSN EN.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.