Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Trade openness and income inequality in Eastern Europe
Krčma, Matěj ; Němcová, Ingeborg (vedoucí práce) ; Klosová, Anna (oponent)
Předmětem diplomové práce "Míra otevřenosti obchodu a důchodové nerovnosti ve Východní Evropě" je analýzou změn v rozložení důchodů ve společnosti po transformaci ekonomik z centrálně plánovaných na tržní po roce 1989. První část práce se zaměřuje zejména na situaci v devadesátých letech před vstupem jednotlivých zemí do Evropské Unie. Následné liberalizaci po roce 2000 je věnována druhá část práce. K analýze je použito regresního modelu. Data byla použita z databáze Světové banky z let 1989 až 2014. Cílem práce je objasnit, které faktory ovlivňují diferenciaci rozložení důchodů v současnosti jak s vlivem pozitivním, tak negativním.
Obchodování na forexových trzích
Krčma, Matěj ; Pavlík, Zdeněk (vedoucí práce) ; Melcher, Ota (oponent)
Práce na téma "Obchodování na forexových trzích" se zaměřuje na 3 hlavní přístupy k obchodování - zejména na technickou analýzu. Zpracovává historii vývoje měnového trhu a věnuje se typům operací prováděných na těchto trzích. V kapitole týkající se technické analýzy se zabývá jak vysvětlením jednotlivých druhů grafů, tak i základních forem obchodovaných formací. Jakými například jsou : trendové čáry, supporty, resistance, double top. Dále jsou čtenáři vysvětleny indikátory a ve zkratce i psychologická a fundamentální analýza.

Viz též: podobná jména autorů
2 Krčma, Marek
4 Krčma, Martin
1 Krčma, Michal
10 Krčma, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.