Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dynamický datalog
Janušek, Martin ; Vojtáš, Peter (oponent) ; Kosík, Antonín (vedoucí práce)
V tejto práci skúmame možnosti rozšírenia Datalogu o možnosť aktualizácie. Zaoberáme sa tiež možnosťou optimalizácie dotazovania pomocou zexplicitňovania (materializácie) intezionálnych pravidiel. Na základe nášho výskumu predstavujeme návrh nového jazyka D-Datalogu. Náš návrh rozširuje databázu Datalogu o integritné obmedzenia a množinu intenzionálnych faktov (materializáciu intenzionálnej databáze). Zavádzame možnosť aktualizovať extenzionálnu databázu i množinu intenzionálnych faktov, kedy užívateľ môže explicitne určiť, ktoré intenzionálne dôsledky sa majú nachádzať v materializácií. Aktualizácie sa neprevádzajú ihneď po vyhodnotení. Namiesto toho sú uchovávané do okamihu ukončenia vyhodnotenia dotazu a až potom sú premietnuté do databázy (sémantika aktualizácií s odložením). Tento prístup sa približuje sémantike relačných databáz. Použiteľnosť nášho návrhu demonštrujeme prototypovou implementáciou v jazyku Java.

Viz též: podobná jména autorů
1 Kosík, A.
5 Kosík, Adam
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.