Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Strategie pro rozvoj vzdělávání v oblasti bezpečnosti ICT na vysokých školách
Sulanová, Monika ; Doucek, Petr (vedoucí práce) ; Korber, Karel (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou vzdělávání odborníků v bezpečnosti ICT na vysokých školách s cílem navrhnout strategii pro rozvoj vzdělávání v současných studijních oborech, které se této problematice věnují. Teoretická část práce se zaměřuje na vymezení bezpečnosti ICT a na seznámení čtenáře se základními pojmy z oblasti řízení bezpečnosti informací a řízení kybernetické bezpečnosti. K tomu podává přehled o celkovém vývoji bezpečnosti ICT a o současných trendech v této oblasti. Dále popisuje současnou situaci na pracovním trhu ve vztahu k bezpečnosti ICT a situaci vzdělávání odborníků pro tuto oblast. K tomu charakterizuje existující doporučení pro vzdělávání v bezpečnosti ICT. Praktická část se zaměřuje na analýzu současného vzdělávání v oblasti bezpečnosti ICT a na analýzu požadavků pracovního trhu na znalosti a dovednosti pracovníků v této oblasti. Definuje základní profesní roli a znalostní domény, které by tato role měla pokrýt. V analytické části jsou hodnoceny profily absolventů současných magisterských studijních oborů s cílem nalézt mezery ve znalostní bázi těchto absolventů, která byla stanovena na základě požadavků trhu práce a existujících doporučení. Výsledky analytické části jsou vstupem pro definování strategie v oblasti vzdělávání v bezpečnosti ICT, která dává základní doporučení, jak eliminovat zjištěné nedostatky.

Viz též: podobná jména autorů
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.