Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Experimental investigation of electric arc behavior during cutting of stainless steel
Kavka, Tetyana ; Mašláni, Alan ; Konrád, Miloš ; Tossens, S.
The present work is devoted to experimental investigation of electric arc behaviour during cutting of stainless steel. The goal of this work is to define influence of arc voltage fluctuations and anode attachment behaviour on the cutting performance. In most cases the anode attachment was verz luminous and was observed far from the main arc column close to the plate top. The cut material exhibited stronger surface roughness at the anode attachment location. The measured voltage traces showed a so-called restrike mode of oscillations of different frequencies and amplitudes.
Interakce částic s plazmatem při plazmové gasifikaci
Hlína, Michal ; Hrabovský, Milan ; Kopecký, Vladimír ; Konrád, Miloš
Kinetika zplyňování za vysoké teploty byla studována na základě řešení rovnic souvisejících s přestupem tepla skrz jejich povrch i vrstvou právě tvořenou tamtéž a téže pomocí modifikované Arrheniovy rovnice a celková rychlost pro gasifikaci bylo odvozena.
Zplyňování dřeva v plazmatu a produkce plynu s nízkým obsahem dehtů
Hlína, Michal ; Hrabovský, Milan ; Kopecký, Vladimír ; Konrád, Miloš ; Kavka, Tetyana ; Skoblja, S.
Obsah dehtů obsažených v plynu vzniklém při plazmovém zplyňování je velmi podstatný zejména z hlediska dalšího využití tohoto plynu. Čím větší obsah vodíku a oxidu uhelnatého a nižší obsah dehtů, tím lépe. Při zplyňování dřevěných pilin v reaktoru vybaveném hybridním vodou stabilizovaným plazmatronem bylo dosaženo extrémně nízkých hodnot dehtů v produkovaném plynu.
Effect of Gas Flow on Plasma Jet Generated by Hybrid H2O-Ar Torch
Kavka, Tetyana ; Kopecký, Vladimír ; Hrabovský, Milan ; Sember, Viktor ; Konrád, Miloš
This paper present results of experimental investigation of effect of argon plasma gas flow rate on characteristics of plasma jet in a H2O-Ar DC arc plasma torch.Two different diagnostics technics optical spectroscopy and enthalpy probe have been applied to study plasma jet under atmospheric pressure.Changes inplasma temperature, velocity and composition for different flow rates of argo.
Study of Anode Attachment Behavior and Its Influence on Plasma Jet in Water-Argon Plasma Torch
Chumak, Oleksiy ; Hrabovský, Milan ; Kopecký, Vladimír ; Konrád, Miloš
In this paper behavior of anode attachment and its effect on plasma jet in dc water-argon plasma torch was studied.Dependence of plasma jet deflection on argon flow rate and on arc current was investigated.Effect of arc current and plasma gas flow rate on position of anode attachment and on arc voltage fluctuations were studied and processes that control the position was discussed.
Instability in thermal plasma jet generated by water plasma torch
Hrabovský, Milan ; Konrád, Miloš ; Kopecký, Vladimír ; Macura, Pavel
Fluctuations and flow instabilities in thermal plasma jet generated in dc arc plasma torch were investigated by optical system with fast response photodiodes. The coherent oscillations were revealed that are produced due to hydrodynamic instability of plasma flow close to the exit nozzle of the torch.Properties of the these oscillations are investigated.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Konrád, Miloslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.