Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Genderové prvky a sexismus v reklamě
Komínková, Lenka ; POSPISZYL, Tomáš (vedoucí práce) ; STEIN, Štěpánka (oponent)
Předložená bakalářská práce se zabývá otázkou sexismu především v českých médiích. Dále pojednává o vývoji genderu a o problematice postavení žen v reklamě. Dochází k vysvětlení základních termínů vztahujících se k reklamě, genderu a sexismu, jako jsou stereotypy, dané společenské role, či teorie masových médií. Práce se také zabývá feminitou a maskulinitou. Některé sekce se věnují rozdílům mezi pohlavími, rozdělení na muže a ženy řízené genderovými stereotypy. Součástí práce jsou také příklady typického zobrazování žen v reklamách. Na závěr je uvedeno shrnutí jednotlivých ročníků soutěže Sexistické prasátečko.

Viz též: podobná jména autorů
2 Komínková, Linda
3 Komínková, Lucie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.