Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Electrochemical Study of Selected Pyrene Derivatives as Precursors to Organic Semiconductors
Koláčná, Lucie ; Tobrman, T. ; Ludvík, Jiří
A series of 9 precursors for pyrene based biodegradable organic (semi)conductors having tetrasubstituted double bond as a central organic core and photo- or redox active centers attached at this core were electrochemically investigated in order to determine the influence of individual parts of the molecule on the redox properties, to describe the location of the reduction center and to understand the structure - redox activity relationship of the mentioned compounds.
Hodnocení vlivu doplňkových závlah s přídavkem bioaditiv v kulturách zeleniny
Koláčná, Lucie
Cílem této práce bylo zhodnocení vlivu použitých bioaditiv na papriku roční (Capsicum annuum). Pro daný pokus byly vybrány přípravky na bázi bakterií, které obsahovaly bakterie Azospirillum brasilense K2012 242/9, Azospirillum largimobile K2012 B41, Leuconostoc mesenteroides K2009 25/4, Pseudomonas chlororaphis K2009 13/4, Pseudomonas lundensis K2009 9/4-B a řasový biopreparát R49S/2011 firmy Rawat. Dále pro variantu ošetřenou arbuskulárními houbami, bylo inokulum složeno z Glomus intraradices BEG140, Glomus claroideum BEG210, Glomus microaggregatum BEG56, Glomus intraradices S7, Glomus versiforme a saprofytní houby Trichoderma harzianum. Dále experiment obsahoval variantu ošetřenou Fenylem 7 a kontrolní neošetřenou variantu. Cílem této práce bylo především vyhodnotit vliv daných aditiv, konkrétně působení bakteriálního aditiva na výnosové a nutriční parametry. Celý experiment byl realizován na Slovensku v obci závod. Získané výsledky byly statisticky vyhodnoceny v programu STATISTICA 12. Z dosažených výsledků, je patrné, že u varianty Řasy + bakterie nebylo zjištěno navýšení výnosů, oproti kontrolní variantě. Nejvyššího výnosu bylo dosaženo u varianty Mykorhiza + Trichoderma. Z nutričních parametrů byla stanovována celková antioxidační kapacita v plodech, obsah vitamínu C a obsah sušiny. Nejvyšší hodnoty vitamínu C bylo dosaženo u varianty Fenyl 7, nejméně u varianty Řasy + bakterie, mezi těmito variantami byl statisticky průkazný rozdíl, téměř 50%. Celková antioxidační kapacita byla prokazatelně nejvyšší u kontrolní varianty. Mezi variantou Kontrola a Řasy + bakterie byl 37%. Při stanovování obsahu sušiny bylo zjištěno, že nejmenší obsah sušiny vykazovala varianta Řasy + bakterie, 4,75%.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.