Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Impact of the Basel III Liquidity Rules on EU Banks
Klímová, Dana ; Šopov, Boril (vedoucí práce) ; Džmuráňová, Hana (oponent)
Nová pravidla likvidity zavedená v rámci Basel III definují ukazatel čistého stabilního financování (NSFR), který zajišťuje dostatečnou likviditu bank v dlouhodobém horizontu. NSFR vstoupí v platnost v roce 2018 a banky se obávají následného snížení profitability. V této práci analyzujeme likviditní požadavky Basel III a definujeme vlastnosti NSFR. Dále se věnujeme dopadu splnění ukazatele na profitabilitu bank na vzorku více než 500 institucí v EU. Docházíme k závěru, že menší banky (dle velikosti aktiv) spíše splňují NSFR, stejně tak jako banky s vyšším podílem neúrokových příjmů a nižší kapitálovou přiměřeností. Také potvrzujeme, že vyšší NSFR negativně ovlivní návratnost průměrného vlastního kapitálu, nicméně vyšší hodnoty ukazatele se nepromítají do nižších výnosů z průměrných aktiv, ani do čisté úrokové marže. Klasifikace E58, G21, G28, G32 Klíčová slova NSFR, Basel III, likvidita, banky, EU, profitabilita, kapitálová přiměřenost, regulace E-mail autora 45724231@fsv.cuni.cz E-mail vedoucího práce boril.sopov@gmail.com
An Evaluation of Water Supply Ownership in Europe
Klímová, Dana ; Vacek, Pavel (vedoucí práce) ; Kosturák, Matej (oponent)
Tato práce se zabývá tématem efektivnosti vlastnických struktur ve vodárenství v Evropě. Poskytuje základní informace o typech vlastnictví a spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem. Dále je uveden přehled státní regulace a hospodářské soutěže ve vodárenství a vysvětlení toho, jak je cena vody sestavena. Jádrem práce je hodnocení výkonnosti a efektivnosti soukromých a veřejných subjektů v zásobování vodou. Předchozí literatura a vědecký výzkum o výkonnosti jednotlivých sektorů je diskutován spolu s případovou studií z Itálie. Poté jsou také nastíněny důvody pro privatizaci vody. Tato práce rozvíjí pomocí vícenásobné regresní analýzy závislost cenových tarifů na úrovni privatizace, konkurenci, množství sladkovodních zdrojů, velikosti abstrakce vody a příjmu obyvatel ve vybraných evropských regionech. Model odůvodňuje stanovení cen vody a ukazuje vliv vlastnictví na úroveň sazeb. Tato bakalářská práce poskytuje nejen solidní porozumění vlivu jednotlivých vlastnických struktur na efektivnost a cenu dodávek vody, ale také dává podněty pro další výzkum. Klíčová slova vodovody, partnerství veřejného a soukromého sektoru, cena vody, efektivita dodávky vody, privátní sector, regulace, vodárenství E-mail autora klim.dana@gmail.com E-mail vedoucího práce vacek@fsv.cuni.cz

Viz též: podobná jména autorů
1 KLÍMOVÁ, Dagmar
3 KLÍMOVÁ, Denisa
2 Klímová, Daniela
3 Klímová, Denisa
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.