Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rozšíření senzorů kotle na biomasu
Kastner, Jakub ; Šťastný, Ladislav (oponent) ; Burian, František (vedoucí práce)
Cílem této práce je navrhnout, vytvořit a zapojit do řídícího systému kotle rozšiřující desku senzorů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se práce zabývá způsobem měření teploty. Způsobem měření spalin kotle a následně zařazováním kotlů do jednotlivých tříd podle normy ČSN EN 303-5:2013. Praktická část se zabývá návrhem vhodných schématických obvodů pro měření požadovaných veličin (lambda sonda, termočlánek, měření intenzity světla pomocí fotorezistoru), mechanickým krytím desky, oživením desky, testováním desky v reálných podmínkách a zapojením desky do řídících algoritmů kotle. Při oživování první verze desky se objevily chyby, které byly v druhé verzi odstraněny. Při pokusech o zlepšení řízení dvou předložených kotlů na biomasu byly však objeveny chyby v jejich konstrukci vedoucí k nemožnosti jakéhokoli zlepšení jejich provozu.

Viz též: podobná jména autorů
3 Kastner, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.