Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 51 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Kalibrace robotického pracoviště
Uhlíř, Jan ; Veľas, Martin (oponent) ; Kapinus, Michal (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou kalibrace robotického pracoviště, zahrnující zaměření kalibračního objektu za~účelem vzájemné kalibrace 2D nebo 3D kamery, robotického ramene a scény robotického pracoviště. Nejprve byla nastudována problematika týkající se kalibrací již zmíněných prvků. Dále byla provedena analýza vhodných metod realizujících tyto kalibrace. Výsledkem práce je aplikace robotického systému ROS poskytující metody pro tři různé typy kalibračních programů, jejichž funkcionalita je v závěru této práce experimentálně ověřena.
Street view pro mapování senzorickou mobilní platformou
Győri, Adam ; Kapinus, Michal (oponent) ; Veľas, Martin (vedoucí práce)
Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvoriť webovú aplikáciu, ktorá umožňuje prehliadanie panoramatických fotografií s voliteľným mapovým podkladom. Aplikácia slúži pre potreby geodetov na pasportizáciu budov a areálov. Hlavnou úlohou aplikácie je zjednodušiť inšpekciu získaných obrazových dát. Riešenie pozostáva z vizuálneho zobrazenia prehliadky a vytorenia prepínacieho mapového podkladu.
Aplikace pro Microsoft HoloLens s využitím mobilního telefonu
Stano, Matej ; Kapinus, Michal (oponent) ; Bambušek, Daniel (vedoucí práce)
Táto práca sa zameriava na využitie okuliarov Microsoft HoloLens pre rozšírenú realitu a ich prepojenie a komunikáciu s mobilným telefónom za účelom ovládania hologramu. V telefóne sú využité pohybové a polohové senzory ako akcelerometer alebo gyroskop, vďaka ktorým zariadenie slúži ako ovladač produkujúci potrebné dáta. Na základe vyprodukovaných údajov dochádza k pohybu a rotácii objektu vytvoreného okuliarmi. Komunikácia prebieha prostredníctvom internetového spojenia. Implementačná časť sa skladá z dvoch osobitných aplikácií pre jednotlivé zariadia. Aplikácia pre telefón naväzuje spojenie a dáta získané zo senzorov zasiela okuliarom. Aplikácie pre HoloLens dáta spracúva a následne vytvára a obsluhuje jednotivé hologramy. Výsledkom je jednoduchá hra pre rozšírenú realitu.
Hra Portal pro Microsoft HoloLens
Bandik, Matej ; Kapinus, Michal (oponent) ; Bambušek, Daniel (vedoucí práce)
Cieľom práce bolo vytvoriť adaptáciu počítačovej hry Portal pre zariadenie Microsoft HoloLens. Požadovaná aplikácia by mala demonštrovať koncept hry v reálnom prostredí. Ďalším dôležitým požiadavkom bolo užívateľa úplne oprostiť od použitia počítačového príslušenstva a presunúť rozhranie celej aplikácie do reálneho priestoru. Výsledkom je natívna aplikácia pre Universal Windows Platform, ktorá prevádza herné mechaniky a modely hry Portal z počítačového 2D prostredia do reálneho 3D priestoru. V jej hlavnej časti je užívateľ zasadený do role riešiteľa logických hádaniek, v ktorých využíva gestá na manipuláciu s hologramami či aktiváciu rôznych mechanik. Druhá časť užívateľovi sprístupňuje možnosť pretvárať reálne prostredie vkladaním virtuálnych objektov. Ich logickým usporiadaním môže vytvárať rôzne riešiteľné hádanky priamo v priestore, v ktorom sa nachádza. Vytvorená aplikácia efektívne využíva rozšírenú realitu a možnosti zariadenia Microsoft HoloLens na prezentáciu základného konceptu hry Portal.
Vláček řízený mikropočítačem
Kavánková, Iva ; Kapinus, Michal (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá řízením modelového kolejiště pomocí kamery. Věnuje se analýze, návrhu a realizaci vestavěného systému. Jedná se o zpracování obrazu v reálném čase a jeho následného vyhodnocení. Navržený a realizovaný produkt tvoří kolejiště se senzorem, k jejichž řízení je použita open-source platforma Arduino Mega 2560 a mikropočítač Raspberry Pi 3 model B. Výsledný systém byl implementován v programovacím jazyku Wiring a ve skriptovacím jazyce Python.
Automatické testování uživatelských rozhraní
Meluzín, Vojtěch ; Materna, Zdeněk (oponent) ; Kapinus, Michal (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá řešením problému automatického testování uživatelského prostředí pro systém ARTable, který je tvořen pomocí frameworku ROS. Zvolený problém jsem vyřešil tvorbou rozšíření pro testovací nástroj. Rozšíření s názvem ARTBot nám umožňuje simulaci uživatelské interakce. Můžeme ho tak spolu s testovacím nástrojem využít k automatickému testování grafického rozhraní ARTable aplikací. V této práci nalezneme navrh, popis implementace a způsob testování ARTBota.
Spolupráce více uživatelů v rozšířené realitě na iOS
Jurczyk, Adam ; Kapinus, Michal (oponent) ; Beran, Vítězslav (vedoucí práce)
Cílem této práce bylo vytvoření řešení, které by umožňovalo spolupráci více uživatelů ve sdílené rozšířené realitě. Navržené řešení umožňuje více uživatelům úpravu virtuálních objektů a interakci s nimi ve 3D sdílené scéně v reálném čase. Práce řeší problematiku asistence při synchronizaci zařízení do sdílené scény pomocí uživatelského rozhraní. Navrhuje také systém pro řešení kolizí a povolení při interakci uživatelů s virtuálními objekty.  Součástí řešení je také návrh hybridní P2P síťové architektury pro komunikaci mezi jednotlivými zařízeními. Řešení je navrhnuto pro platformu iOS a využívá nejnovější funkce dostupné ve frameworku ARKit 2. Výsledná aplikace demonstruje a hodnotí výkon navržených prvků při spolupráci více uživatelů. Navrhnuté řešení se dá použít jako základ pro tvorbu aplikací umožňujících návrhářům prezentování navržených řešení uživatelům v rozšířené realitě, což jim umožňuje získávání uživatelského hodnocení jejich práce v reálném čase a cílovém fyzickém prostředí.
Uživatelské rozhraní pro hru na hrdiny na interaktivním stole
Urban, Šimon ; Rozman, Jaroslav (oponent) ; Kapinus, Michal (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvoření uživatelského rozhraní pro hru na hrdiny Dungeons & Dragons pro interaktivní stůl ARTable. K dosažení vhodného řešení bylo využito dvou spolu komunikujících aplikací. První je navržena pro interaktivní stůl pro hráče, druhá je navržena pro desktop a slouží pro správu hry. Výsledné aplikace vedly k urychlení hry a rychlejšímu zaučení nových hráčů. Interaktivní stůl by se mohl stát užitečným nástrojem pro hraní tohoto typu her.
Vizuální programování robotických aplikací
Ling, David ; Bambušek, Daniel (oponent) ; Kapinus, Michal (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá rozšířením funkcionality systému ARTable, který je postavený na frameworku ROS. V rámci práce bylo rozšířeno uživatelské rozhraní tak, aby bylo možné vytvářet nové nebo upravovat stávající programy pro robota PR2 přímo na dotykovém stole. Veškerá rozšíření jsou implementována v jazyce Python za využití frameworků ROS a Qt. Rozšíření je plně funkční a propojené se zbytkem systému ARTable.
Webové rozhraní pro vizuální programování robota
Vích, Štěpán ; Bambušek, Daniel (oponent) ; Kapinus, Michal (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem, návrhem a testováním webového uživatelské rozhraní. Toto rozhraní vytváří robotické programy v jazyce Python pro robota PR2 a systém ARTable vyvíjený na VUT FIT v Brně. Rozhraní je navrženo tak, aby jej mohli používat i méně zkušení programátoři a lidé s netechnickým zaměřením. Při návrhu se používá technika vizuálního programování, při které vzniká výsledný kód. Při implementaci se využívá již vytvořené platformy podporující vizuální programování jako je např. Blockly, které celou implementaci značně zjednodušují.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 51 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.