Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 58 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Programování robotických akcí v rozšířené realitě
Sabela, David ; Materna, Zdeněk (oponent) ; Kapinus, Michal (vedoucí práce)
Cílem práce bylo vytvořit aplikaci, která umožňuje prostřednictvím rozšířené reality programovat robotické akce. Aplikace je demonstrativního charakteru a je zde snaha o intuitivní ovládání a dobrou integraci rozšířené reality. Tato experimentální aplikace umožňuje pomocí vizuálních instrukcí, podmínek a spojů uživateli tvořit program pro robota a také jej otestovat pomocí vizualizace průchodu programem. Aplikace je implementována pomocí Unity3D a technologie AR Foundation. Bylo provedeno testování skupinou dobrovolníků. Zpětná vazba od účastníků testování byla pozitivní. 
Webový nástroj pro anotaci obrazových dat
Dvořáček, David ; Kapinus, Michal (oponent) ; Špaňhel, Jakub (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá tvorbou webového nástroje pro anotaci obrazových dat. Teoretická část specifikuje aplikaci, její design a funkcionalitu. Praktická část se zabývá implementací webového nástroje pro anotaci obrazových dat jako bod, přímka, obdelník, polygon se zaměřením na modularitu a lehkou rozšířitelnost nástroje pro ruzné typy anotací a dále implementací funkcí pro manipulaci s obrazem a jeho transformaci. Pro praktickou část této práce byla použita knihovna Flask s využitím jazyků Python, HTML, Javascript. Nástroj byl vytvářen a vyvíjen iterativně.
Domácí automatizace založená na platformě Arduino/WeMos/RPi
Ježek, Jan ; Špaňhel, Jakub (oponent) ; Kapinus, Michal (vedoucí práce)
Cílem této práce je navrhnout a implementovat systém domácí automatizace zaměřený na propojování jednotlivých zařízení v domácnosti pomocí podmínek a akcí. Například jakmile magnetická závora zaznamená otevření dveří, odešle se příkaz o rozsvícení světel v chodbě, pokud však zároveň nedojde k přečtení povolené karty RFID čtečkou, bude zapnut alarm. Problém je vyřešen pomocí serveru běžícího na mikropočítači Raspberry Pi, který s určitou periodou prochází a kontroluje veškeré podmínky, které uživatel definoval pomocí webového rozhraní a na základě jejich splnění vykonává dané akce. Vytvořené řešení poskytuje možnost, jak jednoduše propojit chytrá zařízení v domácnosti a jak je zautomatizovat. Uživatel sám musí naprogramovat jednotlivé moduly, komplexní podmínky i akce a tato práce mu přináší infrastrukturu ke komunikaci a příklady jakým způsobem tyto moduly navrhnout.
Bezdrátové ovládání elektroniky mobilním/embedded zařízením
Hekrdla, Lukáš ; Kapinus, Michal (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem systému, který pomocí Bluetooth technologie komunikuje s mobilním telefonem a primárně slouží k zasílání upozornění o příchozích hovorech a SMS zprávách. Systém sestává z LCD displeje, na kterém se upozornění zobrazují, bluetooth modulu, který zajišťuje komunikaci mezi displejem a mobilním telefonem a mobilní aplikace, která to vše řídí. Výsledný systém byl ověřen, že tyto funkce plní.
Tool for Effective Management of Web Application Tests
Muzikář, Martin ; Kapinus, Michal (oponent) ; Beran, Vítězslav (vedoucí práce)
The goal of this thesis is to create a tool that allows testers to see the progress of the test they are currently developing on the fly. Hence, to eliminate an issue of constantly re-running tests which take a long time to execute. The problem was solved by creating a program which modifies the test suite logic by using Java Instrumentation, enabling it to run test steps as the user needs and designing GUI that is able to communicate with previously mentioned modified test suite. As a result the process of creating tests was significantly sped up (testers were able to create a test with an unknown test suite in terms of minutes), all users that participated in testing were fond of this approach and would adapt to this workflow. The primary result is pinpointing that things can be handled more efficiently, with proper tools testers can significantly speed up their workflow and also make the introduction process for newcomers easier.
Domácí automatizace založená na platformě Arduino/WeMos/RPi
Bubeníček, Daniel ; Materna, Zdeněk (oponent) ; Kapinus, Michal (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem a implementací prototypu systému domácí automatizace založeného na platformách Arduino, WeMos a Raspberry Pi. Bylo navrženo 12 modulů pro domácí automatizaci, které lze na těchto platformách snadno postavit. Implementovaný prototyp umožňuje ovládat vytápění, LED osvětlení, sledovat teplotu, vlhkost, detekovat připojení zařízení na Wi-Fi, pohyb osob, otevření dveří, tvořit uživatelské akce a další. Vše bylo postaveno s využitím původního vybavení domácnosti a hardwaru za cenu pouhých 1 600 Kč.
The Ultimate Arcade Suitcase
Erlich, Lukáš ; Kapinus, Michal (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
The aim of this work is to create an entertaining case (hardware and software) designed for various occasions such as weddings, celebrations, team building events and others. Its task is to run retro arcade games and also acts as a jukebox to play mp3 songs. The core of the case consists of a Raspberry Pi and audio-visual and control peripherals connected to it. Console and jukebox software is downloaded from GitHub open-source projects RetroPie and FruitBox. A simple graphical user interface is created over the operating system and the user is also allowed to manage the case remotely by using a web manager made in the Laravel framework. I created a complex system of applications, combining with OS and hardware components. The work shows the use of simple computers in more complex systems, their capabilities and techniques of cooling. The case designed in this work is fully functional.
Kalibrace robotického pracoviště
Uhlíř, Jan ; Veľas, Martin (oponent) ; Kapinus, Michal (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou kalibrace robotického pracoviště, zahrnující zaměření kalibračního objektu za~účelem vzájemné kalibrace 2D nebo 3D kamery, robotického ramene a scény robotického pracoviště. Nejprve byla nastudována problematika týkající se kalibrací již zmíněných prvků. Dále byla provedena analýza vhodných metod realizujících tyto kalibrace. Výsledkem práce je aplikace robotického systému ROS poskytující metody pro tři různé typy kalibračních programů, jejichž funkcionalita je v závěru této práce experimentálně ověřena.
Street view pro mapování senzorickou mobilní platformou
Győri, Adam ; Kapinus, Michal (oponent) ; Veľas, Martin (vedoucí práce)
Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvoriť webovú aplikáciu, ktorá umožňuje prehliadanie panoramatických fotografií s voliteľným mapovým podkladom. Aplikácia slúži pre potreby geodetov na pasportizáciu budov a areálov. Hlavnou úlohou aplikácie je zjednodušiť inšpekciu získaných obrazových dát. Riešenie pozostáva z vizuálneho zobrazenia prehliadky a vytorenia prepínacieho mapového podkladu.
Aplikace pro Microsoft HoloLens s využitím mobilního telefonu
Stano, Matej ; Kapinus, Michal (oponent) ; Bambušek, Daniel (vedoucí práce)
Táto práca sa zameriava na využitie okuliarov Microsoft HoloLens pre rozšírenú realitu a ich prepojenie a komunikáciu s mobilným telefónom za účelom ovládania hologramu. V telefóne sú využité pohybové a polohové senzory ako akcelerometer alebo gyroskop, vďaka ktorým zariadenie slúži ako ovladač produkujúci potrebné dáta. Na základe vyprodukovaných údajov dochádza k pohybu a rotácii objektu vytvoreného okuliarmi. Komunikácia prebieha prostredníctvom internetového spojenia. Implementačná časť sa skladá z dvoch osobitných aplikácií pre jednotlivé zariadia. Aplikácia pre telefón naväzuje spojenie a dáta získané zo senzorov zasiela okuliarom. Aplikácie pre HoloLens dáta spracúva a následne vytvára a obsluhuje jednotivé hologramy. Výsledkom je jednoduchá hra pre rozšírenú realitu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 58 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.