Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Studium vlivu procesních parametrů na vlastnosti svaru feritické korozivzdorné oceli při laserovém svařování s rozmítáním svazku
Křepela, Petr ; Kubíček, Jaroslav (oponent) ; Mrňa, Libor (vedoucí práce)
Tato práce měla za cíl provést experiment, který měl posoudit vliv jednotlivých svařovacích parametrů při metodě svařování laserem s rozmítáním svazku na zhotovený svar, resp. svary. Svařovaným materiálem byla feritická korozivzdorná ocel s označením 1.4016, která je, stejně jako všechny feritické oceli, náchylná k hrubnutí zrna a tím způsobenému zkřehnutím, které vede k degradaci mechanických vlastností svařence. Svary byly porovnány se vzorkem svařeným bez rozmítání i mezi sebou. Bohužel však vyhodnocení zkušebních vzorků nepřineslo významné odlišnosti od svařování laserem bez rozmítání, nicméně některé změny jsou poměrně patrné, jako je orientace zrn, svarové vady, nebo rovnoměrnost mechanických vlastností po délce svaru, kde je nejpodstatnější vliv frekvence rozmítání. Další výzkum by se měl věnovat omezení pórovitosti pří vyšších frekvencích rozmítání ve tvaru kružnice či elipsy.
Moderní termické úpravy biomasy
Křepela, Petr ; Šnajdárek, Ladislav (oponent) ; Baláš, Marek (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvoení pehledu metod zušlechování biomasy, popis výsledných produkt a jejich praktické využití. Dále popis technologií, které se pro jednotlivé metody využívají a porovnání účinností. K dosažení tchto cíl je nutné provést rešerši odborné literatury a vypracovat ucelený soubor smysluplných informací, které budou srozumitelné pro každého čtenáe, ale neurazí ani odbornou veejnost.

Viz též: podobná jména autorů
4 Křepela, Pavel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.