Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza marketingu ve start-upu Helveti s.r.o. (www.helveti.cz)
Kříčka, Martin ; Habrmanová, Blanka (vedoucí práce) ; Mareš, Jan (oponent)
Cílem této práce je analýza marketingových nástrojů společnosti působící na internetu, jejich zhodnocení a uvedení případných návrhů na zlepšení, která budou implementována do firemní strategie. V teoretické části práce je popsána historie internetu a jeho důležitost v současném podnikatelském prostředí, strategické postupy uplatňované v online marketingu a popis jednotlivých nástrojů. V praktické části je představena společnost, produkty a její hlavní konkurence. Pomocí analýzy a komparace jsou pak zkoumány hlavní nástroje online marketingu, které společnost využívá a prezentovány návrhy na zlepšení.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.