Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rekonstrukce renesančních pískových sgrafit na základě materiálové kopie
Válek, Jan ; Skružná, Olga ; Kozlovcev, Petr ; Waisserová, J. ; Wichterlová, Z. ; Jiroušek, Josef
Cílem památkového postupu je poskytnout metodický návrh přípravy maltového doplňku pískového\nsgrafita a ukázat jeho využití na konkrétním příkladu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Návrh a výroba specializovaných vápenných pojiv pro obnovu památek s využitím historických technologií
Válek, Jan ; Matas, Tomáš ; Jiroušek, Josef ; van Halem, Eveline ; Hauková, Petra ; Frankeová, Dita ; Frankl, Jiří ; Tomanová, Olga ; Panáček, Michal
Cílem metodiky je podpora využívání a opětovného zavedení tradičních vápenných materiálů při opravách historických staveb. Popisuje hlavní kroky, které je třeba uskutečnit v případě, že pro opravu historického objektu je vyžadována malta vyrobená za použití tradičních technologií. Metodika obsahuje přehled o okolnostech využití tradičních technologií, které se uplatní při návrhu a výběru vápenného pojiva a jeho zpracování. Upřesňuje zásadní postupy a principy, jež určují vybrané tradiční technologie výroby a zpracování vápna, a doporučuje konkrétní postupy při výrobě vápna, hašení za mokra, hašení na prach a hašení s pískem. Vychází ze známých postupů a znalostí publikovaných v odborné literatuře, které byly během projektu Calcarius teoreticky i prakticky ověřeny a zpřesněny. Metodika je určena zejména architektům, stavebním projektantům, památkovým pracovníkům, technologům a restaurátorům.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Experimentální vápenná pec pro malovýrobu vápenných pojiv
Válek, Jan ; Matas, Tomáš ; Jiroušek, Josef
Za účelem obnovení výroby a využití některých osvědčených vápenných pojiv je realizován výzkumný projekt, který vyvinul funkční vzorek pece pro malosériovou výrobu vápna tradičním způsobem. Vlastní produkce umožní detailní experimentální porovnání materiálových vlastností vápenných pojiv. Do konce roku 2015 by projekt měl umožnit posouzení možností malosériové výroby vápenných pojiv pro památkovou péči, experimentální výrobu hydraulického vápenného pojiva a zhodnotit vlivy „tradičního“ způsobu výroby vápenných pojiv (např. výpal dřevem) a zpracování (uležení vápenné kaše) na výslednou kvalitu vápenného pojiva.
Posouzení vlastností kusového vápna páleného v „tradiční“ vápenné peci
Válek, Jan ; Matas, Tomáš ; Jiroušek, Josef ; Machová, Dita ; Petráňová, Veronika ; Frankeová, Dita
Laboratorní zhodnocení vzorků páleného vápna vyrobených v malé experimentální peci tradičním způsobem. Vápno vyrobené tradičním způsobem bylo porovnáno s vápnem ze současné průmyslové výroby. Vzorky vápna byly porovnány na základě porézní struktury určené rtuťovou porozimetríí, plochou povrchu (BET), měrné a objemové hmotnosti, složením určeným termickou analýzou, zkouškou reaktivity a kvalitativním popisem na základě pozorování v elektronovém mikroskopu.
Experimentální výzkum tradičních vápenných pojiv
Matas, Tomáš ; Válek, Jan ; Jiroušek, Josef
Za účelem obnovení výroby některých vápenných pojiv využívaných v minulosti byl vyvinut prototyp experimentální vápenné pece. Experimentální výzkum se v první fázi zabývá kvalitou vápenné kaše a vlivem výpalu na její kvalitu, kde se uplatňují jak normové zkoušky, tak speciálně navržené zkušební postupy.

Viz též: podobná jména autorů
3 JIROUŠEK, Jan
1 JIROUŠEK, Jaroslav
3 Jirousek, Jan
3 Jiroušek, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.