Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Optimalizace využití zemědělských ploch - případová studie
Jirků, Šárka ; Kuncová, Martina (vedoucí práce) ; Kalčevová, Jana (oponent)
Práce se zabývá analýzou rozhodování zemědělského podniku rostlinné výroby. Optimalizuje se využití zemědělských ploch takovým osevním postupem, který po sklizni přinese co nejvyšší zisk. Celá tato problematika je řešena převodem na model lineárního programování, nejvíce odpovídá kombinaci úlohy výrobního plánování a alokačního problému. Případová studie vychází z reálných dat poskytnutých firmou Agrofarma Týnec, s. r. o.. K dispozici je 48 dílů polí o různé výměře a 5 potenciálních plodin na zasetí. V práci je řešeno více variant, hlavně z hlediska rozdílných prodejních cen daných komodit a omezení na osetí hektarů polí. Hlavní model předpokládá pesimistické výhledy, co se týče cen, a neomezuje nijak množství osetých ha polí jednotlivými plodinami. Je ovšem následován analýzou citlivosti cenových koeficientů, která udává výši cen, pod kterou nesmí klesnout, aby vypočtené řešení zůstalo optimální. Jako optimalizační software byl zde využit program Lingo 13.0.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.