Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vzájemná spolupráce učitele 1. ročníku ZŠ a asistenta pedagoga
Jinochová, Iva ; Stará, Jana (vedoucí práce) ; Poche Kargerová, Jana (oponent)
Předmětem této diplomové práce byla případová studie týkající se spolupráce učitele a asistenta pedagoga při vzdělávání žákův 1. ročníku ZŠ. V teoretické části práce byly shromážděny poznatky k tématu práce z odborné literatury. Byly popsány doporučené možnosti podpory žáků na počátku školní docházky a úloha asistenta pedagoga v rámci této podpory. Text obsahuje také legislativní ukotvení pozice asistenta pedagoga i práce osobního asistenta obecně. Pozornost byla věnována také etickým a jiným problémům, které s povoláním asistenta pedagoga úzce souvisí. V empirické části práce byla zpracována případová studie jedné 1. třídy běžné základní školy. Byl zmapován průběh a změny spolupráce učitele a asistenta pedagoga v průběhu jednoho školního roku. Sběr dat proběhl formou zúčastněného pozorování, terénních zápisků, rozhovorů a dotazníků. Spolupráce učitele a asistenta pedagoga neprobíhala podle očekávání. Na základě získaných zkušeností si myslím, že asistentka pedagoga nevěnovala žákům dostatečné množství času. Jako negativní také hodnotím neochotu účastnit se třídních akcí nad rámec běžné pracovní doby. Také toto pravděpodobně přispělo k tomu, že práce s dětmi neprobíhala vždy harmonicky. Na konci školního roku asistentce pedagoga nebyla prodloužena pracovní smlouva. KLÍČOVÁ SLOVA učitel, asistent...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.