Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Restaurátorský informační systém ResIS
Novotný, Jan, ; Jakl, Tomáš
Předložená metodika je návod, jak používat Restaurátorský informační systém ResIS pro zkvalitnění péče o knihovní fondy. ResIS je navržen pro komplexní zpracování dokumentace vzácných knihovních exemplářů. Základem systému je digitální archiv s několika desítkami tisíc identifikačních záznamů knihovních exemplářů, náhradních nosičů, bibliografických odkazů, restaurátorských zpráv a dokumentací z oblasti restaurování a ochrany historických fondů. Nejrozsáhlejší část tvoří restaurátorská dokumentace, do systému je zahrnuta rovněž dokumentace z konzervátorských průzkumů, výstav, výzkumných záměrů a vědeckých projektů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vliv výroby a legování na mechanické vlastnosti hořčíkových slitin
Jakl, Tomáš ; Remešová, Michaela (oponent) ; Horynová, Miroslava (vedoucí práce)
V této bakalářské práci jsou porovnávány mechanické vlastnosti hořčíkových slitin v závislosti na výrobě a složení. První část se zabývá čistým hořčíkem a jeho vlastnostmi. Druhá část obsahuje popis jednotlivých legur a přehled metod výroby. Třetí část se zabývá vybranými slitinami. Práce obsahuje fotografie mikrostruktur slitin, údaje o mechanických vlastnostech a jejich vzájemné srovnání.
d-Frames as algebraic duals of bitopological spaces
Jakl, Tomáš ; Pultr, Aleš (vedoucí práce) ; Picado, Jorge (oponent) ; Cintula, Petr (oponent)
Achim Jung a Drew Moshier vyvinuli dualitu pro bitopologické prostory podobnou Stoneově dualitě čímž, mimo jiné, získali praktický nástroj k vyřešení konkrétího problému v teorii stabilně kompaktních prostorů. Tímto také objevili že tato dualita mezi bitopologickými prostory a jejich algebraickými protějšky, zvanými d-framy, zahrnuje i další známé duality. Cílem této práce je vzít práci Junga a Moshiera a doplnit některé z chybějících aspektů je- jich teorie. Konkrétně, prozkoumáme základní kategorické vlastnosti d-framů, vyvineme takovou Vietorisovu konstrukci pro d-framy, že zobecníme příslušné Vietorisovy konstrukce v dalších kat- egoriích, a prozkoumáme spojitosti mezi bitopologickými prostory a parakonzistentní logikou a poté vyvineme vhodnou (geometrickou) logiku pro d-framy.
Severovýchodní část obchvatu města Hranice
Kelča, Petr ; Jakl, Tomáš (oponent) ; Všetečka, Martin (vedoucí práce)
Náplní diplomové práce je vypracování varianty technického řešení Severovýchodního obchvatu města Hranice a její následné porovnání s variantou vypracovanou firmou Linio Plan, s.r.o. Hlavním úkolem obchvatu je obsluha průmyslové zóny, díky čemuž dojde k odsunu velké části tranzitní dopravy z centra města. Základním rozdílem porovnávaných variant je jejich umístění vůči městu, kdy řešení vypracované firmou Linio Plan, s.r.o. prochází skrze průmyslovou zónu a druhá varianta vně.
Some point-free aspects of connectedness
Jakl, Tomáš ; Pultr, Aleš (vedoucí práce)
V této práci ukážeme Stoneovu větu o reprezentaci, která je také známa pod názvem Stoneova dualita, v bezbodovém kontextu. Předvedený důkaz je bezvýběrový, a protože se nemusíme starat o jednotlivé body, je mnohem jednodušší než původní důkaz. Ukážeme, že pro každý nekonečný kardinál κ jsou protějšky κ-úplných Booleových algebrer κ-bazicky nesouvislé Stoneovy framy. Také předvedeme přesnou charakterizaci morfismů, které jsou v ko- responenci s κ-úplnými Booleovskými homomorfismy. Ikdyž Booleanizace není obecně funktoriální, v části duality extremálně nesouvislých Stoneových framů funktoriální je a dokonce tvoří ekvivalenci kategorií. Na konci práce se zaměříme na De Morganovské (respektive extremálně nesouvislé) framy a ukážeme jejich novou charakterizaci pomocí jejich superhustých sublokálů. Naproti tomu jsou metrizovatelné framy, které nemají žádný netriviální su- perhustý sublokál, a proto nikdy není jejich netriviální Čech-Stoneova kom- paktifikace metrizovatelná. 1
Some point-free aspects of connectedness
Jakl, Tomáš ; Pultr, Aleš (vedoucí práce) ; Fiala, Jiří (oponent)
V této práci ukážeme Stoneovu větu o reprezentaci, která je také známa pod názvem Stoneova dualita, v bezbodovém kontextu. Předvedený důkaz je bezvýběrový, a protože se nemusíme starat o jednotlivé body, je mnohem jednodušší než původní důkaz. Ukážeme, že pro každý nekonečný kardinál κ jsou protějšky κ-úplných Booleových algebrer κ-bazicky nesouvislé Stoneovy framy. Také předvedeme přesnou charakterizaci morfismů, které jsou v ko- responenci s κ-úplnými Booleovskými homomorfismy. Ikdyž Booleanizace není obecně funktoriální, v části duality extremálně nesouvislých Stoneových framů funktoriální je a dokonce tvoří ekvivalenci kategorií. Na konci práce se zaměříme na De Morganovské (respektive extremálně nesouvislé) framy a ukážeme jejich novou charakterizaci pomocí jejich superhustých sublokálů. Naproti tomu jsou metrizovatelné framy, které nemají žádný netriviální su- perhustý sublokál, a proto nikdy není jejich netriviální Čech-Stoneova kom- paktifikace metrizovatelná. 1
Arimaa challenge - comparission study of MCTS versus alpha-beta methods
Jakl, Tomáš ; Majerech, Vladan (vedoucí práce) ; Hric, Jan (oponent)
Ve světě šachových programů je považováno AlphaBeta prohledávání za nejvíce úspěšné, na druhou stranu ve světě Go je to Monte Carlo Tree Search. Hra Arimaa je podobná jak Go tak šachům, ale zatím se nestalo, že by se objevil úspěšný hrající program používající Monte Carlo Tree Search. Hlavním úkolem této práce je porovnat schopnosti Monte Carlo Tree Search a AlphaBeta prohledávání, když oba algoritmy budou používat stejnou ohodnocovací funkci.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.