Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 97 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Air Qaulity at Pedestrian Zone: The Role of Urban-Array Three-Dimensionality
Nosek, Štěpán ; Kellnerová, Radka ; Chaloupecká, Hana ; Jakubcová, Michala ; Jaňour, Zbyněk
Air quality at pedestrian level of two different urban arrays for two wind directions was studied experimentally in a wind-tunnel. Both urban arrays were designed according to typical European cities, formed by courtyard-type buildings with pitched roofs. While the first urban array had constant roof height, the second had variable roof height along all walls. The pollution was simulated by means of ground-level line source in the middle of the urban arrays. The concentrations were measured by a flame ionization detector at horizontal planes at the pedestrian level within the streets and courtyards at the vicinity of the line source. Results of the time and spatial averaged concentration reveal that both wind direction and three-dimensionality of the urban morphology are important parameters influencing the air quality at the pedestrian zones within the urban areas.
Přístupy uplatňované pro modelování rozptylu těžkého plynu
Jaňour, Zbyněk
Ve zprávě jsou popsány základní metody popisu proudění v Mezní vrstvě atmosféry a difúze plynů se zaměřením na plyny těžké. Stručně jsou naznačeny problémy experimentů v přírodě (in situ), je uvedena metoda fyzikálního modelování a jsou popsány matematické modely pro tento problém užívané. Je uvedena struktura těchto modelů od modelů pro tzv. blízké pole po modely popisující pole vzdálené. Jsou popsány tzv. provozní modely, jejichž předností je relativní jednoduchost, rychlost získání výsledků i pokusů o popis vlivů topografie, typu zdrojů apod. a jsou uvedeny jejich nedostatky. Dále jsou zavedeny tzv. CFD modely používané pro Mezní vrstvu atmosféry. Součástí modelů jsou i počáteční podmínky (pro nestacionární zdroje) a podmínky okrajové. Pro ověření použitelnosti modelů a zejména jejich numerického řešiče jsou popsány metod jejich verifikace a validace kompletního matematického modelu.
Metodika hodnocení šíření prašnosti v komplikovaném terénu po realizaci protiprašné stěny
Nosek, Štěpán ; Jaňour, Zbyněk
Ve zprávě je popsána metodika pro hodnocení šíření uhelného prachu z povrchového dolu v komplikovaném terénu po realizaci protiprašné stěny. Nejprve je popsána metodika, která využívá metody fyzikálního modelování, konkrétně je aplikována Townsendova metodu tzv. nezávislosti na Reynoldsově čísle. Metodika je aplikována na případ šíření uhelného prachu z povrchového dolu Libouš v případě, kdy do okolí zdroje podstatného znečištění je umístěna prašná stěna a difúze prachových částic je studována v bezprostřední blízkosti tohoto zdroje. Po nastavení konfigurace aerodynamického tunelu, která simuluje proudění v MVA v odpovídajícím měřítku, byla provedena měření turbulentních charakteristik proudění a difúze a byla navržena její optimální konfigurace. Výsledky byly porovnány s výsledky SW.
Metodika Hodnocení šíření prašnosti v komplikovaném terénu po realizaci výrazných topografických změn
Nosek, Štěpán ; Jaňour, Zbyněk
Ve zprávě je popsána metodika pro hodnocení šíření uhelného prachu z povrchového dolu v komplikovaném terénu. Nejprve je popsána metodika, která využívá metody fyzikálního modelování, konkrétně je aplikována Townsendova metodu tzv.nezávislosti na Reynoldsově čísle. Metodika je aplikována na případ šíření uhelného prachu z povrchového dolu Libouš v konfiguraci, ke které dojde po plánované těžbě v roce 2024. Pro tuto plánovanou konfiguraci je navržen a vyroben plastický model. Po nastavení konfigurace aerodynamického tunelu, která simuluje proudění v MVA, byla provedena měření turbulentních charakteristik proudění a difúze. S pomocí těchto výsledků je validován matematický model.
Metodika Hodnocení šíření prašnosti v komplikovaném terénu s plošným zdrojem
Nosek, Štěpán ; Jaňour, Zbyněk
Ve zprávě je popsána metodika pro hodnocení šíření uhelného prachu z povrchového dolu v komplikovaném terénu, Nejprve je popsána metodika, která využívá metody fyzikálního modelování. Pro odhad oblasti nejdůležitějších procesů je použita metoda podobnosti mezi laminárním a turbulentním prouděním. V této oblasti je aplikována Townsendova metodu tzv.nezávislosti na Reynoldsově čísle. Metodika je aplikována na případ šíření uhelného prachu z povrchového dolu Libouš a ukázány vybrané výsledky proudění a difúze. Jsou diskutovány nedostatky metodiky SYMOS, která je doposud užívaná pro tyto případy a zdůvodnění pro tuto navrhovanou metodiku. S pomocí těchto výsledků je validován matematický model.
Neutrally stratified flow modelling over complex terrain at meso-scale: open-cut coal mine study
Nosek, Štěpán ; Jaňour, Zbyněk ; Jurčáková, Klára ; Kellnerová, Radka ; Kukačka, Libor
The objective of this case study was to determine the influence of the coal mine cavity and its vicinity on the main flow field with respect to prevailing wind direction. In order to model the neutrally stratified flow over extremely huge open-cut coal mine Libouš situated at north-west of Czech Republic the laminar flow analogy was applied. The model was scaled down to 1:9000 according to dimensions of wind-tunnel and selected coal mine surroundings. The measurements of longitudinal and lateral velocity components in selected vertical, resp. horizontal planes were performed by LDA. The measured data will be used for validation of CFD simulation and for selections of area of interest at bigger scales where turbulent flow modelling will be performed. The results revealed that not only of cavity shape and deepness but also the surroundings orography has influence on flow pattern, hence on ventilation, within the area of interest.
Quadrant analysis of turbulent pollution flux above the modelled street intersection
Kukačka, Libor ; Nosek, Štěpán ; Kellnerová, Radka ; Jurčáková, Klára ; Jaňour, Zbyněk
The objective of this experimental study is to determine processes of a vertical turbulent pollution transport above the X-shaped street intersection in an idealised symmetric urban area for several approach flow directions. An experimental set-up for simultaneous measurement of the flow velocity and the tracer gas con-centration in a high temporal resolution is assembled. Vertical turbulent scalar fluxes are computed from the measured data in a horizontal plane above the street intersection. The quadrant analysis was applied to the vertical turbulent pollution fluxes data. Events with dominant contribution to vertical turbulent pollution flux were detected. The mean duration, repetition frequency and the duration percentage were computed for these events. A strong influence of the approach flow direction on the type of dominant events and their characteristics was resolved.
Wind tunnel study of dispersion in different urban area configurations
Chaloupecká, Hana ; Jurčáková, Klára ; Kellnerová, Radka ; Kukačka, Libor ; Jaňour, Zbyněk
The object of this study is modelling of pollution dispersion in a wind tunnel. We’ve used the inverse method of modelling to this.That means a given location of detector of pollution and a net of points where we placed one by one a point source. We’ve studied this probem for different set-ups of buildings and approach flow directions. A sensitivity of concentration diffusion upon on the type of set-up of buildings and approach flow direction has been demonstrated from the results of experiment. The best se-up of buildings due to the measurement of concentration in two fixed points has been found.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 97 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.