Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Motivační činitelé ke sportovní činnosti u dětí florbalového oddílu
JIROUŠEK, Jaroslav
Bakalářská práce je zaměřena na motivační činitele ke sportovní činnosti u dětí florbalového oddílu FBC Český Krumlov. Cílem práce je zjistit, co děti nejvíce motivuje ke sportovní činnosti, co jim přináší největší prožitek ze hry a proč u tohoto sportu zůstávají. Tato bakalářská práce se zaměřuje na děti druhého stupně základních škol ve věku 10 až 15 let. V teoretické části se práce zabývá florbalem, historií tohoto sportu a základní charakteristikou, dále charakteristikou období dospívání, pojmem motivace a psychologií sportu. Praktická část je vytvořena na základě dotazníkového šetření, kdy dotazníky byly podkladem pro grafickou část. Výsledky dotazníku vypovídají o motivačních činitelích u dětí florbalového oddílu a jsou podkladem pro doporučení trenérům, jaké motivační klima pro tyto děti zvolit ke zlepšení jejich výkonů a radosti ze hry.

Viz též: podobná jména autorů
1 JIROUŠEK, Jan
1 Jirousek, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.