Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Postavení obce s rozšířenou působností při plánování a zavádění regulačních opatření
JIROUŠEK, Jan
Název této diplomové práce je Postaveni obce s rozšířenou působností při plánování a zavádění regulačních opatření. Cílem práce bylo zjistit, zda a případně jakým způsobem jsou obce s rozšířenou působností Jihočeského kraje a Kraje Vysočina připraveny provádět regulační opatření, a jestli úroveň regulačních opatření vyhovuje občanům, na které se opatření vztahují. V teoretické části této práce je vymezena obec s rozšířenou působností se svými orgány a s vymezením rozšířené působnosti. Dále pak regulační opatření při přípravě a zavádění. Ve výzkumné části byly vymezeny dvě hypotézy. První byla zaměřená na dostatečnou a kvalitní přípravu pracovníků obcí s rozšířenou působností, v tom smyslu, že minimalizuje rizika spojená s nedostatečným plánováním a zaváděním regulačních opatření. Z výzkumu vyplynulo, že z pohledu obcí s rozšířenou působností jsou značné nejasnosti ve výkladu praktického prováděni regulačních opatření ústředními správními úřady. Byly zjištěny značné rozdíly v dokumentaci zaměřené na regulační opatření. Druhá hypotéza byla zaměřena na nedostatky regulačních opatření po zavedení mezi obyvatelstvo Jihočeského kraje a Kraje Vysočina, v tom smyslu, že se projeví negativně v rámci tolerování omezení. Bylo zjištěno, že většina respondentů by regulační opatření tolerovala, ale odpovědí na připravenost pracovníků krizového řízení byla spíše nedostatečná. V této diplomové práci byla zvolena metoda kvantitativního výzkumu. Technika sběru dat byly anonymní dotazníky sestaveny pro 32 obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji a Kraji Vysočina a pro 50 obyvatel v Jihočeském kraji a 50 obyvatel v Kraji Vysočina. U obcí s rozšířenou působností bylo osloveno všech 32 obcí, ale nazpět bylo vráceno pouze 24. U obyvatel bylo osloveno všech 100 respondentů a vrácení dotazníků bylo 100%. Výsledky jsou znázorněny v grafech a uvedeny v procentech.

Viz též: podobná jména autorů
1 JIROUŠEK, Jaroslav
1 Jirousek, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.