Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 97 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Framework pro tvorbu a ověřování specifikačních modelů
Matalík, Štěpán ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Kočí, Radek (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá objektově orientovanými Petriho sítěmi (OOPN) a tvorbou nástroje pro tvorbu a ověřování specifikačních modelů popsaných OOPN. V první části práce jsou popsány formalismy existujících typů Petriho sítí, včetně OOPN. Další část se zabývá tvorbou editačního nástroje, který také umožňuje spouštění simulačních modelů na vzdáleném serveru. Výstupem editoru je jednak grafická podoba Petriho sítě a také simulační model popsaný jazykem PNtalk, což je konkrétní implementace OOPN založená na jazyku Smalltalk. Simulační modely jsou spouštěny na serveru v prostředí Pharo. Na závěr práce jsou ukázány příklady konkrétních simulací a možná rozšíření nástroje.
Rozšíření nástroje audit2allow pro poskytování více omezujících řešení
Žárský, Jan ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Smrčka, Aleš (vedoucí práce)
Bakalářská práce rozebírá roli nástroje audit2allow při řešení zamítnutí přístupu systémem Security-Enhanced Linux a navrhuje rozšíření nástroje tak, aby uživateli poskytoval více omezující a bezpečnější řešení. Jsou představeny základní koncepty systému SELinux a jeho bezpečnostní politiky. Jsou rozebrány situace, kdy nástroj audit2allow poskytuje řešení, která jsou neefektivní a potenciálně nebezpečná. V rámci práce byla implementována podpora pro generování pravidel udělující rozšířená oprávnění. Rovněž byla implementována základní podpora pro kontrolu bezpečnostního kontextu souborů. Práce popisuje implementační detaily a testování obou rozšíření nástroje audit2allow.
Perzistentní prostředí pro Java Virtual Machine
Bayer, Jan ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Kočí, Radek (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se věnuje problematice perzistence v jazyce Java. Představuje a porovnává existující standardy a systémy, a zabývá se návrhem a implementací perzistenčního prostředí pro platformu Java SE s výstupem ve formě XML souborů.
Integrace nástrojů s automatizovaným testováním GUI mobilních aplikací
Stehlík, Richard ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Smrčka, Aleš (vedoucí práce)
Cílem práce je implementace automatizovaných testů uživatelského prostředí mobilních aplikací a jejich integrace do procesu průběžné integrace. Analýzou dostupných a běžně používaných nástrojů pro automatizaci vybereme vhodné kandidáty pro integrovaný systém, který má za cíl usnadnit, urychlit a zefektivnit vývoj v agilním prostředí.
Bezdrátová komunikace mezi domácí elektronikou
Sezima, Václav ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Hanáček, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou bezdrátové komunikace mezi přístroji a senzory v inteligentní domácnosti. Cílem je návrh a implementace zařízení zvané brána, které tvoří uzel pro posílání zpráv a příkazů mezi zařízeními v domácnosti a kontrolérem, který slouží k jejich ovládání z centrálního místa, například počítače nebo mobilu. Součástí práce je také vytvořit několik senzorů pro testovací a demonstační účely. Brána a senzory jsou postavené na vývojových deskách WEMOS a Arduino a podporují několik různých bezdrátových technologií pro komunikaci mezi sebou a kontrolérem.
Kvalitní vizualizace Petriho sítí pro publikační účely
Bednář, Drahoslav ; Kočí, Radek (oponent) ; Janoušek, Vladimír (vedoucí práce)
Tato práce řeší problém grafické vizualizace Petriho sítí v textových publikacích. Cílem práce je vytvoření nástroje, který usnadní generování obrázků Petriho sítí a zároveň zajistí estetičtější grafický výstup, než dokáží existující postupy a nástroje. Byl použit simplexový algoritmus pro automatické rozložení uzlů sítě. Program má grafické rozhraní i textový režim a dokáže spolupracovat se známými mástroji pro práci s Petriho sítěmi, které text také zmiňuje. Program je schopný načíst soubor ve formátu pnml a vyprodukovat použitelný obrázek ve formátech png, pdf a svg.
Rekonfigurovatelný IoT uzel na bázi ESP8266/ESP32
Drahovský, Peter ; Kočí, Radek (oponent) ; Janoušek, Vladimír (vedoucí práce)
Cieľom tejto práce je vytvoriť rekonfigurovateľný systém pre mikrokontroléry ESP8266 a ESP32 s použitím interpretovaného jazyka. Systém umožňuje nahrávať a spúšťať aplikácie, ktoré môžu komunikovať s ostatnými aplikáciami spustenými na akomkoľvek uzle v rámci danej siete. Na komunikáciu so systémom a medzi aplikáciami je použitý rovnaký protokol ako pri systéme PNOS (operačný systém na bázi Petriho sietí), pričom samotná komunikácia prebieha cez MQTT. Systém môže byť nasadený v rámci jednej siete v spolupráci s PNOS, ale aj samostatne.
Výuková aplikace stránkování paměti
Nechvátal, Petr ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Smrčka, Aleš (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem a implementací výukové aplikace pro stránkování paměti.Úkolem této aplikace je pomoci studentům pochopit a procvičit si některé koncepty ohledněstránkování paměti. Umožní studentům napsat části těchto konceptů a vidět na vizualizaci,jak jejich kód pracuje při simulaci paměťového systému. Aplikace bude implementovánajako webová aplikace v HTML, CSS a JavaScriptu. Server se bude starat o překladuživatelského kódu, bude desktopová aplikace. Tato práce se zaměřuje na popis stránkovánípaměti a technologie, které byly použity pro tuto práci a návrhem aplikace. Také obsahujepopis implementace a testování této práce.
Informační systém pro správu testů
Novák, Miroslav ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Smrčka, Aleš (vedoucí práce)
Cílem této práce je specifikovat, navrhnout a implementovat informační systém pro správu testů, který bude fungovat jednak samostatně a jednak v rámci platformy Testos. Zvolený problém byl vyřešen vytvořením klientské webové aplikace a implementací webové služby pomocí REST API, která zajišťuje interoperabilitu s jinými nástroji. Vytvořené řešení umožňuje řídit základní proces testování, který sestává ze správy projektů, správy testovacích požadavků, správy testovacích sad a případů a správy jednotlivých testovacích běhů.
Kalendářní aplikace s efektivním uživatelským rozhraním
Navrátilová, Eva ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Peringer, Petr (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá tvorbou kalendářní aplikace s efektivním a uživatelsky přívětivým rozhraním. Nejprve je provedena analýza existujících kalendářních aplikací na různých platformách. Je prozkoumán standard ukládání kalendářních dat a dobré praktiky pro návrh uživatelského rozhraní. Dále je popsán návrh kalendářní aplikace, který zahrnuje návrh kalendářní knihovny, vzhledu grafického rozhraní a struktury rozhraní. Výsledná aplikace je implementována v jazyce C++ za využití frameworku Qt a podrobena testům.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 97 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 JANOUŠEK, Viktor
2 JANOUŠEK, Vojtěch
2 Janoušek, Vladimír
2 Janoušek, Vojtěch
5 Janoušek, Václav
1 Janoušek, Vít
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.