Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Affiliate marketing a možnosti jeho využití v prostředí internetu
Horák, Luboš ; Kincl, Tomáš (vedoucí práce) ; Novák, Michal (oponent)
Práce se zabývá jedním z odvětví online marketingu - affiliate marketingem. Práce je rozdělena do dvou logických celků, v první části je pohovořeno o principech fungování Affiliate marketingu jako formy podpory prodeje v online prostředí. V druhé části práce je pak na případových studiích ukázáno jak affiliate marketing (ne)funguje v českém prostředí a v zahraničním prostředí. Práce si klade za cíl analyzovat toto často opomíjené, přesto zajímavé online marketingové odvětví. Poznatky vycházejí ze zkušeností autora, které jsou rozvinuty pomocí uváděných pramenů.

Viz též: podobná jména autorů
5 Horák, Ladislav
2 Horák, Lubomír
5 Horák, Luděk
17 Horák, Lukáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.