Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Aktivita svalů dolních končetin při provádění dřepu a techniky seoi nage v judu
Holý, Jakub ; Pavelka, Radim (vedoucí práce) ; Bačáková, Radka (oponent)
Název: Aktivita svalů dolních končetin při dřepu a seoi nage v judu Cíle: Cílem mé diplomové práce je zjištění aktivity svalů dolních končetin pomocí povrchové EMG při mělkém dřepu, hlubokém dřepu a při technice seoi nage v judu. Ze zjištěných výsledků dojde k porovnání svalové aktivity oproti MVC a porovnání sledu zapojení svalů mezi hlubokým dřepem a technikou seoi nage u probandů z oblasti juda. Metody: Výzkumnou složku tvořilo 10 probandů, 5 z oblasti fitness a 5 z oblasti juda s vysokou individuální výkonností. Pomocí povrchové elektromyografie a kinematické analýzy došlo ke sledování aktivitydesíti vybraných svalů při technice mělkého a hlubokého dřepu, a při technice seoi nage provedené na dominantní i nedominantní stranu. Velikost aktivace svalů byla posuzována vzhledem k MVC. Výsledky: Vyhodnocení výsledků ukázalo vyšší zapojení svalu m. gluteus maximuspři hlubokém dřepu než při dřepu mělkém, celkově hluboký dřep má vyšší aktivaci všech měřených svalů. Provedení techniky seoi nage mělo za následek vyšší hodnoty u m. quadricepsu femoris. Došlo ke zjištění podobnosti sledu aktivace svalů při cvičení dřepu a techniky seoi nage. Klíčová slova: svaly dolních končetin, judo, elektromyografie, dřep, seoi nage
Nietzsche a aristokratické hodnocení
Holý, Jakub ; Chavalka, Jakub (vedoucí práce) ; Novák, Aleš (oponent)
"Nietzsche a aristokratické hodnocení" je pojednání a interpretace relativně neuceleného tématu vyššího člověka, specificky aristokratického hodnocení. V práci se ukazují základní koncepty Nietzscheho myšlení, speciálně témata z Genealogie morálky, Ranních červánek či Radostné vědy, což jsou například: mravnost mravů, stupňování, jednotlivec, suverénní individuum, vznešenost či plavá bestie a ty jsou proplétány s aristokratickým hodnocením. Tím se vyjasňují nejenom tyto základní koncepty, ale hlavně aristokratické hodnocení jako takové. Práce se pokouší uvést právě tyto základní myšlenky do vzájemného vztahu a dovést interpretaci až k některým motivům Duševního aristokratismu, vůči kterým se vymezuje z hlediska předchozího textu. Aristokratické hodnocení se tak ukazuje jako integrální součást Nietzscheho myšlení a tím je i implikována jako inherentní součást základních motivů, které s sebou toto myšlení nese.
Regenerace v judu
Holý, Jakub ; Pavelka, Radim (vedoucí práce) ; Smolík, Petr (oponent)
Název bakalářské práce: Regenerace v judu Cíl: Komparace možností regeneračních metod a prostředků u profesionálního oddílu USK Praha a amatérského oddílu Judo Příbram. Sběr a srovnání výsledků znalostí závodníků ve vybraných oddílech v oblasti regenerace. Metoda: Dotazníkové šetření, kvalitativní výzkum. Výsledky: Ze získaných výsledky, jsme zjistili, že z desíti druhů regenerace umožňuje profesionální klub USK Praha devět metod. Amatérský klub Juda Příbram umožňuje šest prostředků regenerace. Nejvíce využívané procedury jsou strečink, spánek a sauna. Klíčová slova: Judo, regenerace, regenerační prostředky, regenerační procedury.
Anamorfovaná mapa světa podle Lidových novin v roce 1927 : (obsahová analýza zahraničního zpravodajství a prezentace sesbíraných údajů příslušným deformováním mapy světa)
Holý, Jakub ; Končelík, Jakub (vedoucí práce) ; Nečas, Vlastimil (oponent)
Diplomová práce pojednává o tom, jak seriózní deník v období první republiky informoval své čtenáře o dění v zahraničí. Práce je zaměřena na zpravodajství. Zkoumá četnost zpráv z jednotlivých zemí, jejich rozsah a zdroj. Zjišťuje, o kterých státech se v tisku psalo během roku, který nebyl příliš bohatý na události mimořádného významu. Výsledky jsou tím pádem s omezenou mírou platnosti použitelné i pro další roky z období před světovou hospodářskou krizí (1929), v němž tehdejší Českoslvensko - podobně jako mnohé další země - prosperovalo. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Viz též: podobná jména autorů
9 HOLÝ, Jan
9 Holý, Jan
2 Holý, Jiří
1 Holý, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.