Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Detekce a klasifikace dopravních prostředků v obraze pomocí hlubokých neuronových sítí
Hlavoň, David ; Hradiš, Michal (oponent) ; Rozman, Jaroslav (vedoucí práce)
Práce se zaobírá problematikou neuronových sítí z pohledu úlohy detekce dopravních prostředků v obraze, který byl pořízen z dronu. Jelikož je cílem vytvořit prakticky použitelný detektor, práce jako první popisuje datovou sadu. Dále práce rozebírá několik architektur dopředných neuronových sítí, které byly následně použity při realizaci detektoru. Na architektury neuronových sítí navazují metody tvorby detektoru pomocí naivních metod a současně nejúspěšnějších meta architektur. V druhé části se práce zabývá praktickou realizací detektoru. Výsledkem práce je detektor postavený na meta architektuře Faster R-CNN a neuronové sítí PVA s úspěšností detekce přes 90 % a rychlostí 45 full HD snímků za sekundu.
Hluboké neuronové sítě pro analýzu 3D obrazových dat
Hlavoň, David ; Herout, Adam (oponent) ; Španěl, Michal (vedoucí práce)
Práce pojednává o využití plně konvolučních neuronových sítí pro segmentaci kostí z CT snímků. Typickým problémem při trénování na medicinských datech bývá omezená velikost trénovací sady. Experimenty ukázaly, že trénování na podoobrazech při omezeném počtu trénovacích dat dává lepší výsledky. Při trénování na podobrazech bylo dosaženo přesnosti segmentace 95,1%, což je o 30% více než při trénování na celých obrazech. Pro měření úspěšnosti segmentace byla zvolena metrika F-measure. Pro práci s konvolučními neuronovými sítěmi byl použit BVLC Caffe Framework.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.