Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh změn marketingových aktivit hotelu U Loubů
Hlavatá, Michaela ; Sedláček, Matěj (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Předložená diplomová práce se zabývá analýzou marketingové strategie Hotelu U Loubů. Komplexně zkoumá a hodnotí současný stav poskytovaných služeb, marketingové komunikace i personálního obsazení. V návrhové části jsou pak zpracována opatření vedoucí ke zlepšení celkové situace, jež má za cíl zvýšit povědomí a obsazenost hotelu.
Návrh modernizace marketingové strategie Českého atletického svazu
Hlavatá, Michaela ; Žirovnický, Antonín (oponent) ; Kysel, Jiří (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je návrh marketingové strategie Českého atletického svazu. První část práce definuje teoretická východiska, objasňuje terminologii marketingu a marketingové strategie. V praktické části jsou zjišťovaná potřebná data, na jejichž základě je provedena analýza současné komunikace a propagace. Výsledky analýzy slouží jako podklady pro návrhy modernizace marketingové strategie.

Viz též: podobná jména autorů
4 Hlavatá, Martina
2 Hlavatá, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.