Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 51 záznamů.  začátekpředchozí42 - 51  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Mužství a ženství v české literatuře raného novověku
Ratajová, Jana ; Hojda, Zdeněk (vedoucí práce) ; Horský, Jan (oponent) ; Himl, Pavel (oponent)
Práce zpracovává z pohledu historického genderové kategorie mužství a ženství, zabývá se otázkou, zda a nakolik byly tyto kategorie definovány v raném novověku. Nikoli však vzhledem k "sociální realitě" těchto kategorií, ale na základě pojmu "gender", jež je chápán slovy Joan W. Scottové jako "konstitutivní prvek sociálních vztahu založený na vnímané diferenci pohlaví" a zároveň jako "primární způsob označování mocenských vztahu". Práce se zabývá především tím, jakým způsobem je gender v raněnovověkých textech konstruován, dále dobovou normativitou a teorií genderu. Druhou základní otázkou je, jakým způsobem jsou jednotlivé gendery k sobě vztahovány, zda a jakým způsobem je v této době vytvářena binární opozice mezi maskulinitou a feminitou.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 51 záznamů.   začátekpředchozí42 - 51  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.