Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Svařování obalenou elektrodou uhlíkové a vysokolegované oceli
Hendrych, Marek ; Vaněk, Mojmír (oponent) ; Kubíček, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá rozborem technologie ručního obloukového svařování neboli metody 111. V rešeršní části práce je pojednáno o principu této metody, svařovacích zdrojích a přídavném materiálu, tedy obalovaných elektrodách. Dále se zaměřuje na svařitelnost ocelí, především tedy uhlíkových a korozivzdorných austenitických ocelí. V experimentální části bylo provedeno měření výkonových vlastností elektrod. Měření bylo provedeno na vzorcích uhlíkové oceli S235JR podle ČSN EN a korozivzdorné austenitické oceli X5CrNi18-10 podle ČSN EN. Zhodnocení zahrnuje porovnání výsledků a jejich zdůvodnění.
Softwarový generátor EKG signálu
Hendrych, Marek ; Smital, Lukáš (oponent) ; Vítek, Martin (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá vytvořením EKG signálu a jeho možnými morfologiemi. Signál se generuje pomocí programu, který je vytvořen v prostředí MATLAB. Na základě prostudovaných metod popisujících signál, byla vybrána metoda, která využívá podobnosti jednotlivých úseků EKG křivky se sinusovým resp. trojúhelníkovým vzorem. Vytvořený program dokáže vykreslit EKG signál zadáním tepové frekvence, délkou signálu, vzorkovací frekvencí a modifikacemi příslušných vln a kmitů. Do signálu je možno přidat jeden nebo více předdefinovaných šumů. Generovaný signál lze ukládat do formátu, který podporuje program MATLAB.

Viz též: podobná jména autorů
1 Hendrych, Milan
1 Hendrych, Miroslav