Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vývoj vnímané akademické účinnosti u studentů psychologie na FF UK
Hanzlíková, Martina ; Niederlová, Markéta (vedoucí práce) ; Jelínek, Jakub (oponent)
Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou oddílů. Literárně přehledová část práce je zaměřena na podrobnější teoretické vymezení konceptu vnímané osobní a akademické účinnosti. Návrh výzkumného projektu si klade za cíl vytvořit postup zjišťování vývoje vnímané akademické účinnosti u studentů psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pro potřeby výzkumu je použita testová baterie, sestávající ze speciálně navrženého dotazníku vnímané akademické účinnosti, testu emoční inteligence a testu studentova zapojení. Jedná se o kvantitativní longitudinální studii, která zachycuje vývoj vnímané akademické účinnosti u studenů psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy od počátku studia až po zdárné absolvování oboru.
Ocenění společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a.s.
Hanzlíková, Martina ; Kislingerová, Eva (vedoucí práce) ; Čása, Tomáš (oponent)
Diplomová práce se zabývá oceněním společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a. s. k 20. 12. 2011. Pro stanovení hodnoty společnosti byla zpracována podrobná strategická a finanční analýza, jejichž nástroje odhalily podstatu podniku a jeho budoucí potenciál. Na základě těchto analýz a po konzultacích s vedením společnosti jsem sestavila podrobný finanční plán pro následujících pět let. Po této době jsem předpokládala trvalý rovnoměrný růst. Ocenění bylo provedeno pomocí dvou výnosových metod, z nichž jedna využívá volného peněžního toku do firmy a druhá ekonomické přidané hodnoty. Finální hodnota podniku byla stanovena průměrem výsledků výnosových metod. Pro srovnání jsem dále připravila valuaci na základě majetkové metody, jež stanovuje hodnotu firmy pomocí účetní hodnoty.
Finanční analýza Fujitsu Siemens Computers, s. r. o.
Hanzlíková, Martina ; Doláková, Helena (vedoucí práce) ; Cimický, Jan (oponent)
Finanční analýza je analýzou finančního zdraví podniku. Lze jej zkoumat z různých pohledů - analýza rentability, aktivity, likvidity, zadluženosti, výkonnosti a další. Ve zhodnocení finančního zdraví mohou také velmi pomoci mnohé bonitní a bankrotní modely. Cílem této práce je finanční analýza podniku Fujitsu Siemens Computers, s. r. o.

Viz též: podobná jména autorů
1 HANZLÍKOVÁ, Miloslava
4 Hanzliková, Martina
1 Hanzlíková, Markéta
3 Hanzlíková, Michaela
1 Hanzlíková, Miroslava
1 Hanzlíková, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.